فراموشی (۱۵۸ تصویر)

❗️ #تلنگرانه ❗️🍃گـــاهی چــه راحـت #غیبت میکنیـم!☹️چــه راحـ...

❗️ #تلنگرانه ❗️🍃گـــاهی چــه راحـت #غیبت میکنیـم!☹️چــه راحـ...

#فراموشی #مرگ #پرنده #عشق #رهگذر#تنهایی #تکست_خاص #تکست_ناب ...

#فراموشی #مرگ #پرنده #عشق #رهگذر#تنهایی #تکست_خاص #تکست_ناب ...

#زمان بی رحم است. نه موجب #فراموشی افراد میشود و نه حتی تو ر...
۴

#زمان بی رحم است. نه موجب #فراموشی افراد میشود و نه حتی تو ر...

یبار فق اتفاق میوفته#عشق#خیانت#شکستن#فراموشی

یبار فق اتفاق میوفته#عشق#خیانت#شکستن#فراموشی