فرافکنی (۸ تصویر)

به #میش میگوید بدوووووبه #گرگ میگوید بگیرررررربمیرم برای دل ...

به #میش میگوید بدوووووبه #گرگ میگوید بگیرررررربمیرم برای دل ...

:large_red_circle: مشکلات به خاطر آمریکا است یا دوستان آمریک...
۱

:large_red_circle: مشکلات به خاطر آمریکا است یا دوستان آمریک...

:pencil:️:collision_symbol: آقای روحانی اگر آدرس جهنم را نمی...
۶

:pencil:️:collision_symbol: آقای روحانی اگر آدرس جهنم را نمی...

#تو با قربانی جلوه دادن خویش در یک #رابطه به دنبال #فرافکنی ...
۱

#تو با قربانی جلوه دادن خویش در یک #رابطه به دنبال #فرافکنی ...

وقاحت دوباره از خجالت آب شد چرا دیروز و درست دیروز وزیربهداش...

وقاحت دوباره از خجالت آب شد چرا دیروز و درست دیروز وزیربهداش...

اگه بخاطر شنیدن ربنای شجریان!! و رفع فیلتر توییتر!! میخواین ...
۴

اگه بخاطر شنیدن ربنای شجریان!! و رفع فیلتر توییتر!! میخواین ...

#روحانی#احمدی_نژاد#مدرسان_شریف#فرافکنی#عوام_فریبی
۱

#روحانی#احمدی_نژاد#مدرسان_شریف#فرافکنی#عوام_فریبی

امام رضا علیه السلام : جف القلم بحقیقة الکتاب من الله بالسعا...
۱

امام رضا علیه السلام : جف القلم بحقیقة الکتاب من الله بالسعا...

digikala