فتو (۲۴ تصویر)

#بزار_تو_حال_خودم_باشم * #amirtataloo #profile #tataloo #tat...

#بزار_تو_حال_خودم_باشم * #amirtataloo #profile #tataloo #tat...

#آهنگ #جدید خیلی چیزا #بی_منم_میشه:leaf_fluttering_in_wind: ...
۵

#آهنگ #جدید خیلی چیزا #بی_منم_میشه:leaf_fluttering_in_wind: ...

#تتلو:heavy_black_heart::growing_heart: #حرم #فتو #Tataloo #...

#تتلو:heavy_black_heart::growing_heart: #حرم #فتو #Tataloo #...

به افتخار خودمون:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: #شهریو...
۵

به افتخار خودمون:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: #شهریو...

#van #kedileri #kediler #شناور #سفید #white #ترکیه #turkey #...

#van #kedileri #kediler #شناور #سفید #white #ترکیه #turkey #...

#گل #گلها #flowers :bouquet: #flower #photo :camera: #pictur...

#گل #گلها #flowers :bouquet: #flower #photo :camera: #pictur...

:heavy_black_heart: #DeadPool:billiards: #Dead #pool #ددپول ...

:heavy_black_heart: #DeadPool:billiards: #Dead #pool #ددپول ...

و موج بوسه هایت به کدام ساحل امن می کشاند مرا که هر بار میبو...
۱

و موج بوسه هایت به کدام ساحل امن می کشاند مرا که هر بار میبو...

آنقدر ساز میزنم که زمانه برقصد به ساز ما روزی رسد که زمین خل...

آنقدر ساز میزنم که زمانه برقصد به ساز ما روزی رسد که زمین خل...

جلوه بخت تو دل می برد از شاه و گدا چشم بد دور که هم جانی و ه...

جلوه بخت تو دل می برد از شاه و گدا چشم بد دور که هم جانی و ه...

ای زندگی با این پای لنگ تا کجا باید رفت خود را چون بیابیدر د...

ای زندگی با این پای لنگ تا کجا باید رفت خود را چون بیابیدر د...

ای آنکه گشایندهٔ هر بند توییبیرون ز عبارت چه و چند توییاین د...

ای آنکه گشایندهٔ هر بند توییبیرون ز عبارت چه و چند توییاین د...

در ره وصل تو عشق است که می ماند و بسبه جز این هر چه که باشد ...

در ره وصل تو عشق است که می ماند و بسبه جز این هر چه که باشد ...

آتش عشق تو در جان خوشتر است جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است ه...

آتش عشق تو در جان خوشتر است جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است ه...

شرط عاشق نیس با یک دل دو دلبر داشتن یا ز جانان یا ز جان باید...
۱

شرط عاشق نیس با یک دل دو دلبر داشتن یا ز جانان یا ز جان باید...

زمستان است دیگر ، دل زمین به برف گرم است دل من به تو ..........

زمستان است دیگر ، دل زمین به برف گرم است دل من به تو ..........

نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی ..........#عشق #عشقولانه...

نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی ..........#عشق #عشقولانه...

گر تو گرفتار منی من به گرفتاری خوشم....#عشق #عشقولانه#پاییز ...

گر تو گرفتار منی من به گرفتاری خوشم....#عشق #عشقولانه#پاییز ...

چون خیال تو درآید به دلم رقص‌کنانچه خیالات دگر مست درآید به ...

چون خیال تو درآید به دلم رقص‌کنانچه خیالات دگر مست درآید به ...

ای کاش عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه بدان می نگری .......#...

ای کاش عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه بدان می نگری .......#...