فتنه_در_عراق (۲ تصویر)

:large_red_circle: تلاش توییتری دختر صدام و بعثی‌ها برای ضدا...

:large_red_circle: تلاش توییتری دختر صدام و بعثی‌ها برای ضدا...

:rose:آخرین دست نوشته شهید ابو جعفر:black_diamond_suit:️آتش ...

:rose:آخرین دست نوشته شهید ابو جعفر:black_diamond_suit:️آتش ...