فتنه (۱۴۰۳ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
اَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ اَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا...

تحریف سخنان رهبرانقلاب با هوش مصنوعی...

تحریف سخنان رهبرانقلاب با هوش مصنوعی...

آنچه را کاشت علی فتنه هدر کرد آخر
۲

آنچه را کاشت علی فتنه هدر کرد آخر

حماسه متفاوت

حماسه متفاوت

بسیار مهم | حتما بخونید | ۱۳ آخرمنبع: اینستاگرام @iran_onlin...
عکس بلند

بسیار مهم | حتما بخونید | ۱۳ آخرمنبع: اینستاگرام @iran_onlin...

بسیار مهم | حتما بخونید | ۱۲منبع: اینستاگرام @iran_onlinn تو...
عکس بلند

بسیار مهم | حتما بخونید | ۱۲منبع: اینستاگرام @iran_onlinn تو...

بسیار مهم | حتما بخونید | ۱۱منبع: اینستاگرام @iran_onlinn تو...
عکس بلند

بسیار مهم | حتما بخونید | ۱۱منبع: اینستاگرام @iran_onlinn تو...

بسیار مهم | حتما بخونید | ۱۰منبع: اینستاگرام @iran_onlinn تو...
عکس بلند

بسیار مهم | حتما بخونید | ۱۰منبع: اینستاگرام @iran_onlinn تو...

بسیار مهم | حتما بخونید | ۹منبع: اینستاگرام @iran_onlinn توج...
عکس بلند

بسیار مهم | حتما بخونید | ۹منبع: اینستاگرام @iran_onlinn توج...

بسیار مهم | حتما بخونید | ۸منبع: اینستاگرام @iran_onlinn توج...
عکس بلند

بسیار مهم | حتما بخونید | ۸منبع: اینستاگرام @iran_onlinn توج...

بسیار مهم | حتما بخونید | ۷منبع: اینستاگرام @iran_onlinn توج...
عکس بلند
۱

بسیار مهم | حتما بخونید | ۷منبع: اینستاگرام @iran_onlinn توج...

بسیار مهم | حتما بخونید | ۶منبع: اینستاگرام @iran_onlinn توج...
عکس بلند

بسیار مهم | حتما بخونید | ۶منبع: اینستاگرام @iran_onlinn توج...

بسیار مهم | حتما بخونید | ۵منبع: اینستاگرام @iran_onlinn توج...
عکس بلند

بسیار مهم | حتما بخونید | ۵منبع: اینستاگرام @iran_onlinn توج...

بسیار مهم | حتما بخونید | ۴منبع: اینستاگرام @iran_onlinn توج...
عکس بلند

بسیار مهم | حتما بخونید | ۴منبع: اینستاگرام @iran_onlinn توج...

بسیار مهم | حتما بخونید | ۳منبع: اینستاگرام @iran_onlinn توج...
عکس بلند

بسیار مهم | حتما بخونید | ۳منبع: اینستاگرام @iran_onlinn توج...

بسیار مهم | حتما بخونید | ۲منبع: اینستاگرام @iran_onlinn توج...
عکس بلند

بسیار مهم | حتما بخونید | ۲منبع: اینستاگرام @iran_onlinn توج...

بسیار مهم | حتما بخونید | ۱منبع: اینستاگرام @iran_onlinn توج...
عکس بلند
۱

بسیار مهم | حتما بخونید | ۱منبع: اینستاگرام @iran_onlinn توج...

🔶 مردم در #حماسه_۹_دی چشم #فتنه را کور کردند🔸حجت الاسلام باط...

🔶 مردم در #حماسه_۹_دی چشم #فتنه را کور کردند🔸حجت الاسلام باط...

ما با ولایت زنده هستیم   مداحی نهم دی ماه
۱

ما با ولایت زنده هستیم مداحی نهم دی ماه

🎥 #فیلم | زنگ بیدارباش!📌واقعه‌ای که زنگ بیدار‌باش ملت شد#ولا...

🎥 #فیلم | زنگ بیدارباش!📌واقعه‌ای که زنگ بیدار‌باش ملت شد#ولا...