فاطمیون (۳۹۹ تصویر)

کپشن حتما مطالعه شود
۹

کپشن حتما مطالعه شود

برگرد که بعد از تو نگاهم نگران استچون برگ درختی که پریشان خز...
۱

برگرد که بعد از تو نگاهم نگران استچون برگ درختی که پریشان خز...

نیروهای مقاومت و مجاهدین منطقه آماده هستن تا با اشاره #حضرت_...
۱

نیروهای مقاومت و مجاهدین منطقه آماده هستن تا با اشاره #حضرت_...

⭕️ سروده جانباز فاطمیون برای حاج قاسم🌹 #سیدعلی اصغر حسینی جو...

⭕️ سروده جانباز فاطمیون برای حاج قاسم🌹 #سیدعلی اصغر حسینی جو...

:heavy_large_circle:️ :large_red_circle:خبرشان هم مثل خودشان...

:heavy_large_circle:️ :large_red_circle:خبرشان هم مثل خودشان...

:heavy_large_circle:️ :large_red_circle:خبرشان هم مثل خودشان...
۳

:heavy_large_circle:️ :large_red_circle:خبرشان هم مثل خودشان...

تصویری از سردار قاآنی و فرزندان شهید ابوحامد:up-pointing_red...

تصویری از سردار قاآنی و فرزندان شهید ابوحامد:up-pointing_red...

میان کوچه ها شد ذکر بانوی کرامتنمی گردد جدا از هم کتاب و آل ...

میان کوچه ها شد ذکر بانوی کرامتنمی گردد جدا از هم کتاب و آل ...

#سردار_دلها #سردار_سلیمانی #سردار_شهید_سلیمانی #انتقام_سخت #...

#سردار_دلها #سردار_سلیمانی #سردار_شهید_سلیمانی #انتقام_سخت #...

#سردار_دلها #سردار_سلیمانی #سردار_شهید_سلیمانی #انتقام_سخت #...

#سردار_دلها #سردار_سلیمانی #سردار_شهید_سلیمانی #انتقام_سخت #...

#سردار_دلها #سردار_سلیمانی #سردار_شهید_سلیمانی #انتقام_سخت #...
۱

#سردار_دلها #سردار_سلیمانی #سردار_شهید_سلیمانی #انتقام_سخت #...

#سردار_دلها #سردار_سلیمانی #سردار_شهید_سلیمانی #انتقام_سخت #...
۱

#سردار_دلها #سردار_سلیمانی #سردار_شهید_سلیمانی #انتقام_سخت #...

#سردار_دلها #سردار_سلیمانی #سردار_شهید_سلیمانی #انتقام_سخت #...

#سردار_دلها #سردار_سلیمانی #سردار_شهید_سلیمانی #انتقام_سخت #...

#سردار_دلها #سردار_سلیمانی #سردار_شهید_سلیمانی #انتقام_سخت #...

#سردار_دلها #سردار_سلیمانی #سردار_شهید_سلیمانی #انتقام_سخت #...

#سردار_دلها #سردار_سلیمانی #سردار_شهید_سلیمانی #انتقام_سخت #...

#سردار_دلها #سردار_سلیمانی #سردار_شهید_سلیمانی #انتقام_سخت #...

:heavy_large_circle: ️ آری! تقصیر #خامنه‌_ای است...!سلام حضر...
۱

:heavy_large_circle: ️ آری! تقصیر #خامنه‌_ای است...!سلام حضر...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#شهید_محمد_بلباسی سلحشوری که هم می‌جنگید هم پشتیبانی، هم امد...
۱

#شهید_محمد_بلباسی سلحشوری که هم می‌جنگید هم پشتیبانی، هم امد...

#علمدار_حرم من زینب هستم. اسمم را پدرم گذاشت، پدرم مهربان بو...

#علمدار_حرم من زینب هستم. اسمم را پدرم گذاشت، پدرم مهربان بو...