فاطمه_صابری_نیا (۳۰۵ تصویر)

واسه اونی که دوستش داری وقت بذار..نذار به نبودنت عادت کنهنذا...
۲

واسه اونی که دوستش داری وقت بذار..نذار به نبودنت عادت کنهنذا...

واسه اونی که دوستش داری وقت بذار...نذار به نبودنت عادت کنهنذ...

واسه اونی که دوستش داری وقت بذار...نذار به نبودنت عادت کنهنذ...

بخونید  متن کوتاه
۸

بخونید متن کوتاه

واسه اونی که دوستش داری وقت بذار...نذار به نبودنت عادت کنهنذ...

واسه اونی که دوستش داری وقت بذار...نذار به نبودنت عادت کنهنذ...

دکتر قاطعانه گفته بود"شما دو تا با هم...هرگز نمیتونید صاحب ف...
۲

دکتر قاطعانه گفته بود"شما دو تا با هم...هرگز نمیتونید صاحب ف...

کاش آدمیزاد دکمه برگشت داشت

کاش آدمیزاد دکمه برگشت داشت

دکتر قاطعانه گفته بود"شما دو تا با هم...هرگز نمیتونید صاحب ف...
۱

دکتر قاطعانه گفته بود"شما دو تا با هم...هرگز نمیتونید صاحب ف...

اون نفسِ راحتِ آخرِ شبمی؛ که بعدِ"خداروشکر که دارمش" میکشم و...
۵۳

اون نفسِ راحتِ آخرِ شبمی؛ که بعدِ"خداروشکر که دارمش" میکشم و...

ازت متنفر و ممنونم...متنفرم به خاطرِ نحسیِ وجودتو ممنونم باب...

ازت متنفر و ممنونم...متنفرم به خاطرِ نحسیِ وجودتو ممنونم باب...

#ببین میدونی من اگه با شیطونیام دلتو میبرمیه روزی با غرغرام ...

#ببین میدونی من اگه با شیطونیام دلتو میبرمیه روزی با غرغرام ...

‍ ‍ مثلِ دیدنِ یه دوستِ عزیزِ قدیمی، بعد از چند سال بی‌خبری ...
۱

‍ ‍ مثلِ دیدنِ یه دوستِ عزیزِ قدیمی، بعد از چند سال بی‌خبری ...

ببین میدونی من اگه با شیطونیام دلتو میبرمیه روزی با غرغرام س...
۷

ببین میدونی من اگه با شیطونیام دلتو میبرمیه روزی با غرغرام س...

عشقِ زندگیتـونُ...اونی که دلیلِ تک تک ضربانِ قلبتـون و خونِ ...

عشقِ زندگیتـونُ...اونی که دلیلِ تک تک ضربانِ قلبتـون و خونِ ...

#بخونید :) خود ازاری یعنی دوست داشتن کسی که تورا دوست ندارد....
۶

#بخونید :) خود ازاری یعنی دوست داشتن کسی که تورا دوست ندارد....

آدم که بیخودی بیخـودی نمی آید مراقبِ خودش باشد..بایدیه نفر پ...

آدم که بیخودی بیخـودی نمی آید مراقبِ خودش باشد..بایدیه نفر پ...

دوست داشتنت سحرخیز ترین حس دنیاست، که صبح ها پیش از باز شدن ...

دوست داشتنت سحرخیز ترین حس دنیاست، که صبح ها پیش از باز شدن ...

واسه اونی که دوستش داری وقت بذار..نذار به نبودنت عادت کنهنذا...

واسه اونی که دوستش داری وقت بذار..نذار به نبودنت عادت کنهنذا...

❤💫من تورا میخواهم برایِ سال هایِ بعدبعد از خوابیدنِ تب و تاب...
۱

❤💫من تورا میخواهم برایِ سال هایِ بعدبعد از خوابیدنِ تب و تاب...

زیبایی... واقعا چه چیزی میتواند باشد؟مدت هاستمفهومش را گم کر...

زیبایی... واقعا چه چیزی میتواند باشد؟مدت هاستمفهومش را گم کر...

digikala