فاطمه_جلالی (۳۶ تصویر)

خوب بودنتان را عاقلانه خرج کنید !!سطحِ توقعِ آدم ها را نسبت ...
۱۹

خوب بودنتان را عاقلانه خرج کنید !!سطحِ توقعِ آدم ها را نسبت ...

دلتنگــ که باشیجُمعه را با یکــ مَن عسل هم نمی شود خورد ! #ف...
۱

دلتنگــ که باشیجُمعه را با یکــ مَن عسل هم نمی شود خورد ! #ف...

وارد رابطه هایِ نصفه و نیمه می شویم بدونِ اینکه به عواقبش فک...

وارد رابطه هایِ نصفه و نیمه می شویم بدونِ اینکه به عواقبش فک...

و مـن بـرای زنـدگـی تــــــو را بـهـانـه مـی کـنـم...:heavy_...
۱

و مـن بـرای زنـدگـی تــــــو را بـهـانـه مـی کـنـم...:heavy_...

#بخونید :) روزِ ولنتاینپارسال با یکی جشن گرفتی اِمسال هم با ...
۱۳

#بخونید :) روزِ ولنتاینپارسال با یکی جشن گرفتی اِمسال هم با ...

✿ کپشن خاص ✿حتما که نباید کلمه ی دوستت دارم را ...به زبان آو...
۲۱

✿ کپشن خاص ✿حتما که نباید کلمه ی دوستت دارم را ...به زبان آو...

سطحِ توقعِ آدم ها را نسبت به خودتان بالـا نبرید.طوری نشود که...

سطحِ توقعِ آدم ها را نسبت به خودتان بالـا نبرید.طوری نشود که...

گاهیباید مشترک مورد نظر شوی !در دسترس نباشی ،تا خیلی چیزها د...
۶

گاهیباید مشترک مورد نظر شوی !در دسترس نباشی ،تا خیلی چیزها د...

#غلط نکنماین هوا هم با من سرِ لج دارد...!عاشقانه اَش کرده اس...
۱

#غلط نکنماین هوا هم با من سرِ لج دارد...!عاشقانه اَش کرده اس...

من از این جنگــ نهراسم که اَمن ترین جایِ جهان ،آغوشِ مردانه ...

من از این جنگــ نهراسم که اَمن ترین جایِ جهان ،آغوشِ مردانه ...

این روزهادُنیاپُر شده است از آدم هایِ خودخواه !کسی که به پای...

این روزهادُنیاپُر شده است از آدم هایِ خودخواه !کسی که به پای...

#خوب بودنتان را #عاقلانه خرج کنید !!سطحِ #توقعِ آدم ها را نس...
عکس بلند
۳

#خوب بودنتان را #عاقلانه خرج کنید !!سطحِ #توقعِ آدم ها را نس...

چه بهشتی شودایـن اردیبهــشتبـا حضـور «تـــو»...:smiling_face...
۴

چه بهشتی شودایـن اردیبهــشتبـا حضـور «تـــو»...:smiling_face...

قبول ! #روزها خودم را سرگرم می کنم ،و نبودنت را تحمّل !امّـا...

قبول ! #روزها خودم را سرگرم می کنم ،و نبودنت را تحمّل !امّـا...

سطحِ توقعِ آدم ها را نسبت به خودتان بالا نبرید!طوری نشود که ...

سطحِ توقعِ آدم ها را نسبت به خودتان بالا نبرید!طوری نشود که ...

من از این جنگــ نهراسم که اَمن ترین جایِ جهان ،آغوشِ مردانه ...
۲

من از این جنگــ نهراسم که اَمن ترین جایِ جهان ،آغوشِ مردانه ...

سطحِ توقعِ آدم ها را نسبت به خودتان بالـا نبرید.طوری نشود که...
۲

سطحِ توقعِ آدم ها را نسبت به خودتان بالـا نبرید.طوری نشود که...

گاهیباید مشترک مورد نظر شوی !در دسترس نباشی ،تا خیلی چیزها د...

گاهیباید مشترک مورد نظر شوی !در دسترس نباشی ،تا خیلی چیزها د...

وارد رابطه هایِ نصفه و نیمه می شویم بدونِ اینکه به عواقبش فک...

وارد رابطه هایِ نصفه و نیمه می شویم بدونِ اینکه به عواقبش فک...