فاز_غم (۱۴۱۰ تصویر)

ما معمـوليا #امشـبيه دقيقه بيشـتر از هرشب#دلتنگ ميشـيم ...!ـ...
۵۶

ما معمـوليا #امشـبيه دقيقه بيشـتر از هرشب#دلتنگ ميشـيم ...!ـ...

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...
۲

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...

😉🤣🤣#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_...
۴

😉🤣🤣#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_...

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...
۷

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...

‏انقدر #تڪرار ڪنیم"دیگه برام مهم نیست"شاید #خودمونم باورمون ...
۲۷

‏انقدر #تڪرار ڪنیم"دیگه برام مهم نیست"شاید #خودمونم باورمون ...

#کلیپ_مهراب#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترو...
۴

#کلیپ_مهراب#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترو...

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...
۵

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...

🤣🤣😉#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_...
۲

🤣🤣😉#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_...

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...
۴

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...
۲۱

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...

میگم دلبر

میگم دلبر

❤👉#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_س...
۲۱

❤👉#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_س...

🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️😅🌹#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پس...
۱۵

🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️😅🌹#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پس...

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...

zara.dokhi.ravanii

zara.dokhi.ravanii

من به خاطر #خنده‌هایش مُردم . . .او به مُردنم، خندیدخُب#فرق ...
۶۸

من به خاطر #خنده‌هایش مُردم . . .او به مُردنم، خندیدخُب#فرق ...

#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگین #کلیپ_گ...

#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگین #کلیپ_گ...