فازی (۱۵ تصویر)

#من چرا دل به تو دادم..
۳

#من چرا دل به تو دادم..

#حقیقت:)
۵

#حقیقت:)

#یه سریا..

#یه سریا..

#دخترها....
۲

#دخترها....

#میدونی...
۵

#میدونی...

#عاشقانه من و تو پایانی ندارد:smiling_face_with_heart-shaped...
۶۲

#عاشقانه من و تو پایانی ندارد:smiling_face_with_heart-shaped...

وبلعکس اگه داداش نداشته باشیحرفیم نمیمونه امیدوارم داداشاتون...
۶

وبلعکس اگه داداش نداشته باشیحرفیم نمیمونه امیدوارم داداشاتون...

میدونے چیع رفیقـ ست کردنـ لباسـ و شلوار مال سوسو لاس من ببین...
۱۲۲

میدونے چیع رفیقـ ست کردنـ لباسـ و شلوار مال سوسو لاس من ببین...

تولد داداشیم عشق کیوتم مبارک:heavy_black_heart:️:heavy_black...
۸

تولد داداشیم عشق کیوتم مبارک:heavy_black_heart:️:heavy_black...