فاتحه (۲۵۸ تصویر)

پنجشنبه و یاد درگذشتگان 😔 اَللّهُمَّ اغفِر لِلمُومِنینَ وَ ا...

پنجشنبه و یاد درگذشتگان 😔 اَللّهُمَّ اغفِر لِلمُومِنینَ وَ ا...

مادرم ای عزیزترین کسم ای بهترینم 8 سال از نبودنت میگذره و من...

مادرم ای عزیزترین کسم ای بهترینم 8 سال از نبودنت میگذره و من...

پنجشنبه ۹بهمن ماه و یاد در گذشتگان  اَللّهُمَّ اغفِر لِلمُوم...
۲۵

پنجشنبه ۹بهمن ماه و یاد در گذشتگان اَللّهُمَّ اغفِر لِلمُوم...

باز پنجشنبه وباز دلتنگیباز پنج شنبه وياد عزیزان سفرکرده اَلل...

باز پنجشنبه وباز دلتنگیباز پنج شنبه وياد عزیزان سفرکرده اَلل...

حاج قاسم ...
۱

حاج قاسم ...

🖤به نام پدر🖤خدا بیامرزت پدر خیلی خیلی دلتنگتم اقا جان 

پنچ ...
۷

🖤به نام پدر🖤خدا بیامرزت پدر خیلی خیلی دلتنگتم اقا جان پنچ ...

شهید باکری ها...
۱

شهید باکری ها...

پنجشنبه است و ياد درگذشتگان😔🙏اَللّهُمَّ اغفِر لِلمُومِنینَ و...
۲

پنجشنبه است و ياد درگذشتگان😔🙏اَللّهُمَّ اغفِر لِلمُومِنینَ و...

پنجشنبه است و ياد درگذشتگان😔 🌹 اَللّهُمَّ اغفِر لِلمُومِنینَ...
۱

پنجشنبه است و ياد درگذشتگان😔 🌹 اَللّهُمَّ اغفِر لِلمُومِنینَ...

‍ پنج شنبه است و ياد درگذشتگان😔 🌹 اَللّهُمَّ اغفِر لِلمُومِن...

‍ پنج شنبه است و ياد درگذشتگان😔 🌹 اَللّهُمَّ اغفِر لِلمُومِن...

پنجشنبه  از راه رسیددوستان و عزیزانی را که سال‌های قبل در پی...

پنجشنبه از راه رسیددوستان و عزیزانی را که سال‌های قبل در پی...

پنج شنبه مهر ماه و ياد درگذشتگان😔 🌹 اَللّهُمَّ اغفِر لِلمُوم...
۱

پنج شنبه مهر ماه و ياد درگذشتگان😔 🌹 اَللّهُمَّ اغفِر لِلمُوم...

الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّ...
۲۰

الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّ...

‍ اولین پنجشنبه ماه محرم و یا درگذشتگان 😔 🌹 اَللّهُمَّ اغفِر...
۸

‍ اولین پنجشنبه ماه محرم و یا درگذشتگان 😔 🌹 اَللّهُمَّ اغفِر...

اولین  پنجشنبه  محرم  از راه رسیددوستان و عزیزانی را که سال‌...

اولین پنجشنبه محرم از راه رسیددوستان و عزیزانی را که سال‌...

‍ اولین پنجشنبه ماه محرم و یا درگذشتگان 😔 🌹 اَللّهُمَّ اغفِر...

‍ اولین پنجشنبه ماه محرم و یا درگذشتگان 😔 🌹 اَللّهُمَّ اغفِر...

🖤به نام پدر🖤

پنچ شنبه است و دلم برای آنهایی که دیگر ندارمشا...

🖤به نام پدر🖤 پنچ شنبه است و دلم برای آنهایی که دیگر ندارمشا...