فائزه (۲۵۶ تصویر)

⚫️لوتوس یا نیلوفر آبی نمادی از غلبه بر سختی ها به سوی کمال ...

⚫️لوتوس یا نیلوفر آبی نمادی از غلبه بر سختی ها به سوی کمال ...

⇡.͜.̆▴⃯↳̽ᴵᔿ↲⊂₉⁹₉⊃⸼↳ᶠᣔᵉᙆᵉᑋ ↰【🧚‍♀】↲💧⃫҉̶͟͞📀̶̶⃫͟͞『҉🌻』▽͎ Ғ꯭Ә꯭Ҿ꯭Ꮓ꯭...

⇡.͜.̆▴⃯↳̽ᴵᔿ↲⊂₉⁹₉⊃⸼↳ᶠᣔᵉᙆᵉᑋ ↰【🧚‍♀】↲💧⃫҉̶͟͞📀̶̶⃫͟͞『҉🌻』▽͎ Ғ꯭Ә꯭Ҿ꯭Ꮓ꯭...

هر کس از مجازی تفسیری داردبرای من مجازی انعکاسیست از واقعیته...
۱۴

هر کس از مجازی تفسیری داردبرای من مجازی انعکاسیست از واقعیته...

قبل ترها افسوس می خوردم که چرا هیچوقت موقعیت فراهم نشد تا تح...
۲۰

قبل ترها افسوس می خوردم که چرا هیچوقت موقعیت فراهم نشد تا تح...

دیدین وقتی میخوایم از سختی چیزی تعریف کنیم میگیم خیلی سخت بو...
۲

دیدین وقتی میخوایم از سختی چیزی تعریف کنیم میگیم خیلی سخت بو...

میگن  خدا تو شب قدر فرشته هاشو میفرسته روی زمینفرشته ی من رو...
۳۱

میگن خدا تو شب قدر فرشته هاشو میفرسته روی زمینفرشته ی من رو...

میگن هر آدمی یه ستاره داره تو آسمون وقتی به آرزوهاش فکر میکن...
۲۲

میگن هر آدمی یه ستاره داره تو آسمون وقتی به آرزوهاش فکر میکن...

اسمت اگه داخل پست هام نبود برام کامنت کن لوگوشو میزنم یادت ب...
۶

اسمت اگه داخل پست هام نبود برام کامنت کن لوگوشو میزنم یادت ب...