فئودور_داستایفسکی (۲۲ تصویر)

‍ گاهی خودمان هم نمی‌دانیم که چرا دور خود می‌چرخیم و در پی چ...
۲

‍ گاهی خودمان هم نمی‌دانیم که چرا دور خود می‌چرخیم و در پی چ...

ماندن در گوشه ای که به آن عادت کرده ای یک جورهایی بهتر است،ح...

ماندن در گوشه ای که به آن عادت کرده ای یک جورهایی بهتر است،ح...

✅دانلود کتاب صوتی یک اتفاق مسخره📒موضوع: رمان📝نویسنده: فئودور...
۴

✅دانلود کتاب صوتی یک اتفاق مسخره📒موضوع: رمان📝نویسنده: فئودور...

- من حق ندارم درباره‌ی دیگران داوری کنم زیرا "نمیدانم چگونه ...

- من حق ندارم درباره‌ی دیگران داوری کنم زیرا "نمیدانم چگونه ...

از کسانی که بدبختی دیگران را دیده و بر روزگار خویش شُکر می‌ک...

از کسانی که بدبختی دیگران را دیده و بر روزگار خویش شُکر می‌ک...

امروز روز غمباری بود، هوا بارانی، بی یک تبسم خورشید. درست مث...

امروز روز غمباری بود، هوا بارانی، بی یک تبسم خورشید. درست مث...

وای از زن عاشق!حتی گناهان و زشتی‌های معشوقش را هم می پرستد، ...
۲۶

وای از زن عاشق!حتی گناهان و زشتی‌های معشوقش را هم می پرستد، ...

#مناستادِ سخن گفتن در #سکوتم!در تمامِ زندگی‌امبا سکوت سخن گف...

#مناستادِ سخن گفتن در #سکوتم!در تمامِ زندگی‌امبا سکوت سخن گف...

#مناستادِ سخن گفتن در #سکوتم!در تمامِ زندگی‌امبا سکوت سخن گف...
۱۰

#مناستادِ سخن گفتن در #سکوتم!در تمامِ زندگی‌امبا سکوت سخن گف...

.مردم سخنان یک دروغگوی چیره دست را بیشتر باور میکنند،تا گفته...

.مردم سخنان یک دروغگوی چیره دست را بیشتر باور میکنند،تا گفته...

مردم سخنان یک دروغگوی چیره دست را بیشتر باور میکنندتا گفته ه...
۴

مردم سخنان یک دروغگوی چیره دست را بیشتر باور میکنندتا گفته ه...

می‌دانم اگر قضاوت نادرستی درباره‌ی کسی بکنم ، جهان همه‌ی تلا...
۲

می‌دانم اگر قضاوت نادرستی درباره‌ی کسی بکنم ، جهان همه‌ی تلا...

:candle:می‌دانم اگر قضاوت نادرستی درباره‌ی کسی بکنم ، جهان ه...
۱۸

:candle:می‌دانم اگر قضاوت نادرستی درباره‌ی کسی بکنم ، جهان ه...