غم_مادر (۶ تصویر)

#حوصله_شرح_قصه_نیست:loudly_crying_face::loudly_crying_face:#...
۱

#حوصله_شرح_قصه_نیست:loudly_crying_face::loudly_crying_face:#...

#هیئتی ها که #نمرده اند شما #ببخش_مادرعزاداری برای مادر لیاق...
۱۳

#هیئتی ها که #نمرده اند شما #ببخش_مادرعزاداری برای مادر لیاق...

ما بچه های مادر #پهلو_شکسته ایم #حی_علی_العزا#غم_مادر#عزیز_ا...
۳

ما بچه های مادر #پهلو_شکسته ایم #حی_علی_العزا#غم_مادر#عزیز_ا...

امروز حال #مادرتان خوب نیست :crying_face::loudly_crying_face...
۷

امروز حال #مادرتان خوب نیست :crying_face::loudly_crying_face...

امشب گمانم نرود سمت #کربلا :crying_face:حالش بد است #مادرمان...
۱۷

امشب گمانم نرود سمت #کربلا :crying_face:حالش بد است #مادرمان...

#فاطمیه_نزدیک_استروسری سر میکنه این روز ها پیش شوهرت ....#غم...
۳

#فاطمیه_نزدیک_استروسری سر میکنه این روز ها پیش شوهرت ....#غم...

digikala