غصه (۴۷۴ تصویر)

التماس کمی تفکر...

التماس کمی تفکر...

#عاشقانه #عشق #غصه #زندگی #آرام #تکست_خاص #تکست_ناب
۱

#عاشقانه #عشق #غصه #زندگی #آرام #تکست_خاص #تکست_ناب

#دوستی مثل #متکا میمونهوقتی #خسته ای بهش #تکیه میکنیوقتی #خو...

#دوستی مثل #متکا میمونهوقتی #خسته ای بهش #تکیه میکنیوقتی #خو...

هرچه انسان‌تر باشيم، زخم‌ها عميق‌تر خواهند بود...هرچه بيشتر ...

هرچه انسان‌تر باشيم، زخم‌ها عميق‌تر خواهند بود...هرچه بيشتر ...

#سوگ #مادر #در_سوگ_مادر#کوپیولیسم  #نظام_سلطه #خانیسمی #درد ...

#سوگ #مادر #در_سوگ_مادر#کوپیولیسم #نظام_سلطه #خانیسمی #درد ...

هی دلبر دلبر دلبر...
۲

هی دلبر دلبر دلبر...

i never let you alone
۱

i never let you alone

⭕#تلنگــر👌✨❎کسی که خود را #وارث‌زهرا مینویسدیا مثلا #مدافع‌ح...
۱

⭕#تلنگــر👌✨❎کسی که خود را #وارث‌زهرا مینویسدیا مثلا #مدافع‌ح...

برای آرزوهای محال خویش می‌گریماگر اشکی نمانَد، در خیال خویش ...

برای آرزوهای محال خویش می‌گریماگر اشکی نمانَد، در خیال خویش ...

صبر کن ای دل پر غصه در این فتنه و شورگرچه از قصه‌ی ما می‌ترک...

صبر کن ای دل پر غصه در این فتنه و شورگرچه از قصه‌ی ما می‌ترک...

please follow me
عکس بلند

please follow me