غریبی (۲۵ تصویر)

دوست شهید من
۰

دوست شهید من

یااباصالح المهدے❤ #روزگار #غریبی استصاحب الزمان باشی و این ه...
۱

یااباصالح المهدے❤ #روزگار #غریبی استصاحب الزمان باشی و این ه...

کم کم #غریبیکم کم#مظلومیکم کم #فاطمیه_نزدیک_است السلام علیک ...
۱۲

کم کم #غریبیکم کم#مظلومیکم کم #فاطمیه_نزدیک_است السلام علیک ...

❥✺﷽ ✺❥ #دلـــــ‌ـ:scroll:  ـــــنوشـــــــــته.......ما #میر...
۰

❥✺﷽ ✺❥ #دلـــــ‌ـ:scroll: ـــــنوشـــــــــته.......ما #میر...

#تنهایی#دلتنگی#غریبی#حرفای_ناگفته#دلخون
۰

#تنهایی#دلتنگی#غریبی#حرفای_ناگفته#دلخون

❥✺﷽ ✺❥ #دلـــــ‌ـ:scroll: ـــــنوشـــــــــته.......ما #میرو...
۰

❥✺﷽ ✺❥ #دلـــــ‌ـ:scroll: ـــــنوشـــــــــته.......ما #میرو...

#چشمای_خیس#باران#تنهایی#غریبی
۱۹

#چشمای_خیس#باران#تنهایی#غریبی

#دلـــــ‌ـ:scroll:ـــــنوشـــــــــته.......ما #میرویم این ش...
۷

#دلـــــ‌ـ:scroll:ـــــنوشـــــــــته.......ما #میرویم این ش...

امام زمانت را دریاب....#صداقت#گناه#دروغ#توبه#امام_زمان#غریبی...
۰

امام زمانت را دریاب....#صداقت#گناه#دروغ#توبه#امام_زمان#غریبی...

عادت داشت #مستمر خون بدهدبہ نیت قربت الی الله!عاقبت هم خون د...
۱

عادت داشت #مستمر خون بدهدبہ نیت قربت الی الله!عاقبت هم خون د...

برای شهیدی که بیچاره‌مان کرده است!یکم؛ لنز دوربیننمی‌شناختمت...
۷

برای شهیدی که بیچاره‌مان کرده است!یکم؛ لنز دوربیننمی‌شناختمت...

برای شهیدی که بیچاره‌مان کرده است!یکم؛ لنز دوربیننمی‌شناختمت...
۴

برای شهیدی که بیچاره‌مان کرده است!یکم؛ لنز دوربیننمی‌شناختمت...

#کوچه لولاگر در #خیابان نوفل لوشاتو کوچه #عجیب و #غریبی است....
۳

#کوچه لولاگر در #خیابان نوفل لوشاتو کوچه #عجیب و #غریبی است....

#جوانیم ب فدای #غریبی ات مولا حسن جان.....
۰

#جوانیم ب فدای #غریبی ات مولا حسن جان.....

#جمعه احوال عجیبی داردهر کس از #عشق نصیبی دارددر دلم حس #غری...
۱

#جمعه احوال عجیبی داردهر کس از #عشق نصیبی دارددر دلم حس #غری...

اینک ای خوب، فصل #غریبی سر آمدچون تمام #غریبان تو را می‌شناس...
۵

اینک ای خوب، فصل #غریبی سر آمدچون تمام #غریبان تو را می‌شناس...

جمعه، دوباره جمعه، دوباره سه نقطه چینبی تو چه زود می گذرد هف...
۲

جمعه، دوباره جمعه، دوباره سه نقطه چینبی تو چه زود می گذرد هف...

یا زینب (س)مادر مرا چو زاد بہ پیشانیم نوشتقربانے اش ڪنیدڪه ا...
۰

یا زینب (س)مادر مرا چو زاد بہ پیشانیم نوشتقربانے اش ڪنیدڪه ا...

لطفا #کپشن مطالعه شودالسلام علیک یا صاحب الزمان ‎ هرچہ میگذر...
۵

لطفا #کپشن مطالعه شودالسلام علیک یا صاحب الزمان ‎ هرچہ میگذر...

نمی دانم از #فراق تو بنالم یا از #غریبی خودم؟نمی دانم تو را ...
۰

نمی دانم از #فراق تو بنالم یا از #غریبی خودم؟نمی دانم تو را ...