غدیریم_سقیفه_ای_نیستم (۳ تصویر)

شیعی و اَظل لِلموت، ما اَنسی عیدیِ♡حُب حیَدر الکرار، یمشیِ ب...

شیعی و اَظل لِلموت، ما اَنسی عیدیِ♡حُب حیَدر الکرار، یمشیِ ب...

:tulip:عید #غدیر نزدیک است،:cherry_blossom:غدیر را تبلیغ نکر...

:tulip:عید #غدیر نزدیک است،:cherry_blossom:غدیر را تبلیغ نکر...

حضرت محمدصلی الله علیه و آله و سلم به حذیفه میفرمایند :بعد ا...
۵

حضرت محمدصلی الله علیه و آله و سلم به حذیفه میفرمایند :بعد ا...