غارت (۵۷ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

#مهرداد_میناوند کسیه که هر روزِ خدا زرت و زرت پست و استوری م...

#مهرداد_میناوند کسیه که هر روزِ خدا زرت و زرت پست و استوری م...

••┈❈✿♡🦋♡✿❈┈••❀ 🕊أللَّہمَ؏َـجِّڸْ لِولیِڪَ ألْفَـرَج #سیاسی #...

••┈❈✿♡🦋♡✿❈┈••❀ 🕊أللَّہمَ؏َـجِّڸْ لِولیِڪَ ألْفَـرَج #سیاسی #...

◀️ بازگشت غرب به دوران #دزدان_دریایی▪️منابع فرانسوی گزارش دا...

◀️ بازگشت غرب به دوران #دزدان_دریایی▪️منابع فرانسوی گزارش دا...

تأکید شهدا بر حفظ حجابیکی از تأکیدات #شهدا که با گذشتن از جا...

تأکید شهدا بر حفظ حجابیکی از تأکیدات #شهدا که با گذشتن از جا...

طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایران است و به هیچ...

طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایران است و به هیچ...

طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایران است و به هیچ...

طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایران است و به هیچ...

#قرارداد_ننگین طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایر...

#قرارداد_ننگین طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایر...

طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایران است و به هیچ...

طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایران است و به هیچ...

اگه طراح بی... این گرافیکی رو که کاملا معلومه آگاهانه و‌ عمد...

اگه طراح بی... این گرافیکی رو که کاملا معلومه آگاهانه و‌ عمد...

ایرانی دشمنت را بشناس! روسیه دشمن اصلی ایران و ایرانی، شوروی...
۱

ایرانی دشمنت را بشناس! روسیه دشمن اصلی ایران و ایرانی، شوروی...

به که بسپارمت ای خاک به بادت ندهند، به که بسپارمت ای خانه که...

به که بسپارمت ای خاک به بادت ندهند، به که بسپارمت ای خانه که...

ترکمن چای را پایانی نیست! سهم ما از دریای خزر این نیست! ایرا...

ترکمن چای را پایانی نیست! سهم ما از دریای خزر این نیست! ایرا...

ایران فروشی نیست، روسیه برو بیرون از ایران، روسیه برو گمشو، ...

ایران فروشی نیست، روسیه برو بیرون از ایران، روسیه برو گمشو، ...

ایران فروشی نیست، روسیه برو بیرون از ایران، روسیه برو گمشو، ...

ایران فروشی نیست، روسیه برو بیرون از ایران، روسیه برو گمشو، ...

ایران فروشی نیست، روسیه برو بیرون از ایران، روسیه برو گمشو، ...

ایران فروشی نیست، روسیه برو بیرون از ایران، روسیه برو گمشو، ...

به که بسپارمت ای خاک به بادت ندهند، به که بسپارمت ای خانه که...

به که بسپارمت ای خاک به بادت ندهند، به که بسپارمت ای خانه که...

فردوسی : بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارس...
۱

فردوسی : بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارس...

راه در جهان یکی است و آن راه راستی، داریوش بزرگ در 2500 سال ...

راه در جهان یکی است و آن راه راستی، داریوش بزرگ در 2500 سال ...

ایرانی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد، ما فرزندان پاک ایران زمین همچو...
۲

ایرانی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد، ما فرزندان پاک ایران زمین همچو...