عیب (۵۲ تصویر)

پناه میبرم به خدا از عیب خویش

پناه میبرم به خدا از عیب خویش

دوست
۲

دوست

ضعف و ناتوانی
۱

ضعف و ناتوانی

☘ امام صادق(ع):هر که #خشم خود را نگه دارد، خداوند #عیب او را...
۲

☘ امام صادق(ع):هر که #خشم خود را نگه دارد، خداوند #عیب او را...

تلافی نکن

تلافی نکن

#حدیث #امیرالمؤمنین #عیب  #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعج...

#حدیث #امیرالمؤمنین #عیب #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعج...

#حدیث #امیرالمؤمنین #آگاهی #عیب  #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامت...

#حدیث #امیرالمؤمنین #آگاهی #عیب #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامت...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...