عکس_پروفایل (۸۶۷۴ تصویر)

#تکست #تکست_سنگین #تکست_خاص #تنهایی #تکست_تیکه_دار #دلنوشته_...
۳

#تکست #تکست_سنگین #تکست_خاص #تنهایی #تکست_تیکه_دار #دلنوشته_...

#جـوری نباشیـد . . .ڪه آدم بـه خاطـرآشـنا شـدن بـاهاتونبه خـ...
۴

#جـوری نباشیـد . . .ڪه آدم بـه خاطـرآشـنا شـدن بـاهاتونبه خـ...

ای دوست بیا برگرد با من باش همین الانشم دیره...

ای دوست بیا برگرد با من باش همین الانشم دیره...

قدیما این همه نامرد نبودهرکی فکر خودشه نه یاور و دادرسی
۲

قدیما این همه نامرد نبودهرکی فکر خودشه نه یاور و دادرسی

الماس به تاج میاد نه به سُم خَر! #ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss_fati ⊒ᷝ͢...
۲

الماس به تاج میاد نه به سُم خَر! #ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss_fati ⊒ᷝ͢...

#GirL ♡مَن سَرد نیسم شما بع شَخصیتای آویزون عادت دارین (: [🕊...

#GirL ♡مَن سَرد نیسم شما بع شَخصیتای آویزون عادت دارین (: [🕊...

‌‌‌- ᴋᴇᴇᴘ  ʀᴇᴍɪɴᴅᴇʀ : ᴅᴏɴ'ᴛ  ᴛʀᴜsᴛ  ᴀɴʏᴏɴᴇ  ᴇᴀsɪʟʏ- یادت بمو...

‌‌‌- ᴋᴇᴇᴘ ʀᴇᴍɪɴᴅᴇʀ : ᴅᴏɴ'ᴛ ᴛʀᴜsᴛ ᴀɴʏᴏɴᴇ ᴇᴀsɪʟʏ- یادت بمو...

اگه نیای! :) کل این شهر رو به آتیش میکشم! :)#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Mi...

اگه نیای! :) کل این شهر رو به آتیش میکشم! :)#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Mi...

زِ خوبی بسیار گُل ها خار شَوند.#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss_fati ⊒ᷝⷮ͢ ...
۳

زِ خوبی بسیار گُل ها خار شَوند.#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss_fati ⊒ᷝⷮ͢ ...

َمَن‌فَقَط‌ناظِرعِ‌ناطِقِ‌نُطقِ‌نُقاط ِ‌مُبهَم‌مَناطِقِ‌مَغز...

َمَن‌فَقَط‌ناظِرعِ‌ناطِقِ‌نُطقِ‌نُقاط ِ‌مُبهَم‌مَناطِقِ‌مَغز...

عجب بغض گرونی من خودم سرمایه دارم! :)#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss_fati...

عجب بغض گرونی من خودم سرمایه دارم! :)#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss_fati...

‌ساعت‌هاست که مُردم یا ساعت‌هان که مُردن؟🌿#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss...

‌ساعت‌هاست که مُردم یا ساعت‌هان که مُردن؟🌿#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss...

خنده هامو نگاه نکن، از تو بدجور داغونم :)#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss_...

خنده هامو نگاه نکن، از تو بدجور داغونم :)#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss_...

آدمارو خسته نکنید؛ آدمای خسته زود تصمیم میگیرن.#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ ...

آدمارو خسته نکنید؛ آدمای خسته زود تصمیم میگیرن.#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ ...

صدبار‌ گفتم ‌میروم ، یکبار‌ نشنیدم‌ بمانیکبار گفتی‌ میروم؛ ص...

صدبار‌ گفتم ‌میروم ، یکبار‌ نشنیدم‌ بمانیکبار گفتی‌ میروم؛ ص...

رفیق یعنی؛بهش بگی دلم از همه گرفته.بگه گوربابای همه،دو دقیقه...

رفیق یعنی؛بهش بگی دلم از همه گرفته.بگه گوربابای همه،دو دقیقه...

•پیداکُن‌مَرا؛شایدآشنا‌باشم‌با‌تُ•#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss_fati ⊒͢...

•پیداکُن‌مَرا؛شایدآشنا‌باشم‌با‌تُ•#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss_fati ⊒͢...

یہ مردھ کہ گاهۍ نفس میکشہ! #ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss_fati ⊒ᷝⷮ͢ ↱̶͟͞...

یہ مردھ کہ گاهۍ نفس میکشہ! #ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss_fati ⊒ᷝⷮ͢ ↱̶͟͞...

اونجایی ک میگن دیگه به اینجااااام رسیدهالان همون جام :)🖤#ᶠᣕᐪ...

اونجایی ک میگن دیگه به اینجااااام رسیدهالان همون جام :)🖤#ᶠᣕᐪ...

#تکست #تکست_سنگین #تکست_خاص #تنهایی #تکست_تیکه_دار #دلنوشته_...
۲

#تکست #تکست_سنگین #تکست_خاص #تنهایی #تکست_تیکه_دار #دلنوشته_...

digikala