عکس_دوتایی (۱۲ تصویر)

Gentleman:smiling_face_with_sunglasses::victory_hand::emoji_...

Gentleman:smiling_face_with_sunglasses::victory_hand::emoji_...

:smiling_face_with_sunglasses:  :clapper_board: :film_projec...

:smiling_face_with_sunglasses: :clapper_board: :film_projec...

:smiling_face_with_sunglasses: :smiling_face_with_heart-shap...

:smiling_face_with_sunglasses: :smiling_face_with_heart-shap...

:smiling_face_with_sunglasses::smiling_face_with_heart-shape...

:smiling_face_with_sunglasses::smiling_face_with_heart-shape...

:camera_with_flash: I myself was something that many weren't...

:camera_with_flash: I myself was something that many weren't...

:woman: ‍:heavy_black_heart: ️‍:man: :crown:     #love #alon...
۶

:woman: ‍:heavy_black_heart: ️‍:man: :crown: #love #alon...

:woman:‍:heavy_black_heart:️‍:man::crown:    #love #alone #e...

:woman:‍:heavy_black_heart:️‍:man::crown: #love #alone #e...

:camera_with_flash: نظرتون رو در مورد عکس و متن بنویسید.با خ...
۷

:camera_with_flash: نظرتون رو در مورد عکس و متن بنویسید.با خ...

‌‌سرت را بالا بگیربگذار همه ی آدمهایی که دورت ایستاده اند و ...
۴

‌‌سرت را بالا بگیربگذار همه ی آدمهایی که دورت ایستاده اند و ...

نظرتون درمورد عکس و کپشن چیه؟:smiling_face_with_heart-shaped...
۹

نظرتون درمورد عکس و کپشن چیه؟:smiling_face_with_heart-shaped...

Http://Okay.blogfa.comاوکی بلاگ جامع ترین وبلاگ ایرانی#اوکی_...

Http://Okay.blogfa.comاوکی بلاگ جامع ترین وبلاگ ایرانی#اوکی_...