عکسنوشت (۹۱ تصویر)

قتیل العبرات

قتیل العبرات

روزی حلال
۲

روزی حلال

با دشمن چه نسبتی دارید
۴

با دشمن چه نسبتی دارید

ای مهربان‌تر از همه ای صاحب کرماز عالمی بریده‌ام و سخت مضطرم...

ای مهربان‌تر از همه ای صاحب کرماز عالمی بریده‌ام و سخت مضطرم...

دستم به روی سینه برای ارادت استاین بارگه قدس امام کرامت استف...

دستم به روی سینه برای ارادت استاین بارگه قدس امام کرامت استف...

لایق وصل تو که من نیستم اذن به یک لحظه نگاهم بده #شعر #شعر_ر...

لایق وصل تو که من نیستم اذن به یک لحظه نگاهم بده #شعر #شعر_ر...

#عکسنوشت مدرسه جای کسی بود کهیک دغدغه داشتجای آنها کهبه دنبا...

#عکسنوشت مدرسه جای کسی بود کهیک دغدغه داشتجای آنها کهبه دنبا...

🖼 #عکسنوشتکو حاصل ما؟⭕️ @EinSadTehran

🖼 #عکسنوشتکو حاصل ما؟⭕️ @EinSadTehran

هنگام آماده سازی بدن های شهدا برای تشییع در کربلا روی تابوت ...
۳

هنگام آماده سازی بدن های شهدا برای تشییع در کربلا روی تابوت ...

اردیبهشت سال 95، در مراسم یادواره شهدا ، آقای سلیمانی را دید...
۱

اردیبهشت سال 95، در مراسم یادواره شهدا ، آقای سلیمانی را دید...

اردیبهشت سال 95، در مراسم یادواره شهدا ، آقای سلیمانی را دید...
۳

اردیبهشت سال 95، در مراسم یادواره شهدا ، آقای سلیمانی را دید...

#تنهایی ... #خدا ... #ترس ... ( #عکسنوشت #میم_نون_راهی #م_ن_...

#تنهایی ... #خدا ... #ترس ... ( #عکسنوشت #میم_نون_راهی #م_ن_...

#خرابی #آخر #راه نیست! #عکسنوشت #سخنرانی #مسعود_نوروزی_راهی ...
۱

#خرابی #آخر #راه نیست! #عکسنوشت #سخنرانی #مسعود_نوروزی_راهی ...

درباره #شباهت های #مغز و #معده ! :) #عکسنوشت از #سخنرانی #مس...

درباره #شباهت های #مغز و #معده ! :) #عکسنوشت از #سخنرانی #مس...

اگر از من بپرسند #بهشت چه شکلی است؟ می گویم... ( #عکسنوشت از...

اگر از من بپرسند #بهشت چه شکلی است؟ می گویم... ( #عکسنوشت از...

هر گاه حرف هایت افکار دیگران را ساخت تو تاثیرگذاری و اگر افک...

هر گاه حرف هایت افکار دیگران را ساخت تو تاثیرگذاری و اگر افک...

دلبسته حسینم و از عشق سر خوشمبار محبت است که بر دوش می کشمبا...

دلبسته حسینم و از عشق سر خوشمبار محبت است که بر دوش می کشمبا...

قانون برادرها...!!این قانون نانوشته‌ی مردهاست لابد که توی کش...
۱

قانون برادرها...!!این قانون نانوشته‌ی مردهاست لابد که توی کش...