نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عنـ (۴ تصویر)

♥ وﻗﺘﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﭙری تو بغلش♥ بوسش ﮐﻨﯽ ٠٠٠ ♥ ﺩﺳﺘﺘﻮ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻧﺶ ﺑﻨﺪﺍﺯﯼ ٠٠٠ ♥ نگات ﮐﻨﻪ ٠٠٠ ♥ نگاش ﮐﻨﯽ ٠٠٠ ♥ بگه ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ٠٠٠ ♥ بگی آقامون اینا ﺩﯾﻮﻭﻧﺘﻢ ٠٠٠ ♥ ...

♥ وﻗﺘﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﭙری تو بغلش♥ بوسش ﮐﻨﯽ ٠٠٠ ♥ ﺩﺳﺘﺘﻮ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻧﺶ ﺑﻨﺪﺍﺯﯼ ٠٠٠ ♥ نگات ﮐﻨﻪ ٠٠٠ ♥ نگاش ﮐﻨﯽ ٠٠٠ ♥ بگه ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ٠٠٠ ♥ بگی آقامون اینا ﺩﯾﻮﻭﻧﺘﻢ ٠٠٠ ♥ سرشو بکنه تو گودی گردنت با ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﺑﺨﻨﺪﻩ ٠٠٠ ♥ با ﻇﺮﺍﻓﺖ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺷﯿﻄﻮﻧﯽ ...

۵ آذر 1397
8K
میگنـ تو دلـ سگـ اینو میگنـآآآ :| #بآشدـ کهـ رستگآر شویدـ #عنـ تو روحـ هر کیـ تمیزهـ

میگنـ تو دلـ سگـ اینو میگنـآآآ :| #بآشدـ کهـ رستگآر شویدـ #عنـ تو روحـ هر کیـ تمیزهـ

۲۴ فروردین 1396
76
بعضے هـا زاییدهـ 😐 🔫 👺 نشدنـ👻 🔫 ریدهـ شدنـ 🔫 💩 👿 واسهـ همینهـ #عنـ بار 💩 😈 اومدنـ #لاشے‌ شدنـ

بعضے هـا زاییدهـ 😐 🔫 👺 نشدنـ👻 🔫 ریدهـ شدنـ 🔫 💩 👿 واسهـ همینهـ #عنـ بار 💩 😈 اومدنـ #لاشے‌ شدنـ

۱۸ شهریور 1395
25
armita-rap بعضے هـا زاییدهـ نشدنـ ریدهـ شدنـ واسهـ همینهـ #عنـ بار اومدنـ #لاشے‌ شدنـ

armita-rap بعضے هـا زاییدهـ نشدنـ ریدهـ شدنـ واسهـ همینهـ #عنـ بار اومدنـ #لاشے‌ شدنـ

۲۴ خرداد 1395
32