علی_قاضی_نظام (۲۴۰۰ تصویر)

‌"تو" را،براى تمامِ روز هاى خوبى كه هنوز نيامده است،مى خواهم...

‌"تو" را،براى تمامِ روز هاى خوبى كه هنوز نيامده است،مى خواهم...

مخاطب كه تُ  باشى،مگر♥️ جز عاشقانه‌هاىِ پر از دلتنگى، متنِ د...
۵

مخاطب كه تُ باشى،مگر♥️ جز عاشقانه‌هاىِ پر از دلتنگى، متنِ د...

حواستان به آدم هاى آرامِ زندگيتان باشد!آدم هايى كه از صبح تا...
۱

حواستان به آدم هاى آرامِ زندگيتان باشد!آدم هايى كه از صبح تا...

منتظر میمانمتا عصایت شومسویِ چشمانَتیاداورِ قرصهایتهم بازیِ ...

منتظر میمانمتا عصایت شومسویِ چشمانَتیاداورِ قرصهایتهم بازیِ ...

باید جای من باشید...تا بفهمید چشمهایشبرای یک عمر دیوانگی کاف...
۱

باید جای من باشید...تا بفهمید چشمهایشبرای یک عمر دیوانگی کاف...

بین این همه شلوغییک نفر باشد که تو را بفهمد بس است ...#علی_ق...

بین این همه شلوغییک نفر باشد که تو را بفهمد بس است ...#علی_ق...

#Diyare_kurdشُده انقد محو چشمانَش شوی که صدایَش را نشنوی ......

#Diyare_kurdشُده انقد محو چشمانَش شوی که صدایَش را نشنوی ......

بعضی یادآوری ها لازم استولی کافی نیست!در زندگی همه ماآدم های...
۱۱

بعضی یادآوری ها لازم استولی کافی نیست!در زندگی همه ماآدم های...

این روزها.....

این روزها.....

#Diyare_kurdپر و بال دادن زیاد به آدم‌ها توهم پرواز می‌دهد!👤...

#Diyare_kurdپر و بال دادن زیاد به آدم‌ها توهم پرواز می‌دهد!👤...

حالا يك من مانده وهزاران سوالى كه بايد راجع بهجاى خالى‌ات جو...

حالا يك من مانده وهزاران سوالى كه بايد راجع بهجاى خالى‌ات جو...

شده ایم مثل "آدم آهنی" !عشقشان را نثارمان میکنند و بِر و بِر...

شده ایم مثل "آدم آهنی" !عشقشان را نثارمان میکنند و بِر و بِر...

منآدمِ دیر رسیدن بودمآدمِ دوست داشتن هایِ دست دومآدمی بودم ک...
۱۹

منآدمِ دیر رسیدن بودمآدمِ دوست داشتن هایِ دست دومآدمی بودم ک...

هر شب خیال میکنم دارمت ...کنار خودم ...برایت چای میریزم وشرو...
۲

هر شب خیال میکنم دارمت ...کنار خودم ...برایت چای میریزم وشرو...

عشق یک مرد را از حرف هایش نهاز رفتارش میتوان فهمیدعشق یک زن ...
۳

عشق یک مرد را از حرف هایش نهاز رفتارش میتوان فهمیدعشق یک زن ...

بین این همه شلوغییک نفر باشد که تو را بفهمد بس است ...#علی_ق...
۱

بین این همه شلوغییک نفر باشد که تو را بفهمد بس است ...#علی_ق...

گاهی تغییر بی معنی ترین واژه دنیاست
۱

گاهی تغییر بی معنی ترین واژه دنیاست

https://www.instagram.com/p/CJjV8JxsaPf/?igshid=1fdjmbvv1vez...
۷

https://www.instagram.com/p/CJjV8JxsaPf/?igshid=1fdjmbvv1vez...

"تو" را،براى تمامِ روزهاى خوبى كه هنوز نيامده است،مى‌خواهم.....
۳

"تو" را،براى تمامِ روزهاى خوبى كه هنوز نيامده است،مى‌خواهم.....