علی_علیه_السلام (۸۹ تصویر)

#سُفرِۀ_امیرالمومنیناحنف بن قیس نقل میکند روزی به دربار معاو...
۱

#سُفرِۀ_امیرالمومنیناحنف بن قیس نقل میکند روزی به دربار معاو...

حضرت #علی_علیه_السلام می فرمایند: ‌قبل از قیام #قائم، سال ها...
۰

حضرت #علی_علیه_السلام می فرمایند: ‌قبل از قیام #قائم، سال ها...

از مقدادسوال شدهنگام حمله به خانه #فاطمه_سلام_الله_علیها چه ...
۱

از مقدادسوال شدهنگام حمله به خانه #فاطمه_سلام_الله_علیها چه ...

کلمه « #مولا »از جمله کلماتی که ما زیاد در باره وجود مقدس ای...
۰

کلمه « #مولا »از جمله کلماتی که ما زیاد در باره وجود مقدس ای...

:diamond_shape_with_a_dot_inside: #اولین_کسی_که_قرآن_را جمع_...
۰

:diamond_shape_with_a_dot_inside: #اولین_کسی_که_قرآن_را جمع_...

#نهج_البلاغه #امیرالمومنین #علی_علیه_السلام اشْرَفُ الْغِنی ...
۰

#نهج_البلاغه #امیرالمومنین #علی_علیه_السلام اشْرَفُ الْغِنی ...

#ڪلام_امیرالمومنین #علی_علیه_السلام : برترین #ادب آن است کہ....
۰

#ڪلام_امیرالمومنین #علی_علیه_السلام : برترین #ادب آن است کہ....

#نهج_البلاغه #امیر_المومنین #علی_علیه_السلامقلُوبُ الرِّجَال...
۰

#نهج_البلاغه #امیر_المومنین #علی_علیه_السلامقلُوبُ الرِّجَال...

#امیرالمومنین #علی_علیه_السلام از تباه کردن عمر در آنچه ماند...
۰

#امیرالمومنین #علی_علیه_السلام از تباه کردن عمر در آنچه ماند...

رنگ رخساره نشان مے ‌دهد از سر درونماندنے نیست #علی_علیه_السل...
۰

رنگ رخساره نشان مے ‌دهد از سر درونماندنے نیست #علی_علیه_السل...

مدیونتیم مرد بزرگ .... اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج...
۷

مدیونتیم مرد بزرگ .... اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج...

#علی_علیه_السلام می‏گوید در #روح خودت این گونه #احساس_زیبایی...
۰

#علی_علیه_السلام می‏گوید در #روح خودت این گونه #احساس_زیبایی...

از زمین خوردن کسی شاد مشو !که نمیدانی گردش روزگار ؛برای تو چ...
۰

از زمین خوردن کسی شاد مشو !که نمیدانی گردش روزگار ؛برای تو چ...

مولا #علی_علیه_السلاماوقات شادی، غنیمت است.#غرر_الحکم : 1084
۰

مولا #علی_علیه_السلاماوقات شادی، غنیمت است.#غرر_الحکم : 1084

#ای_گروه_مردمان؛_به_فرزندان_خود #"محبت_امام_علی_علیه_السلام"...
۳۱

#ای_گروه_مردمان؛_به_فرزندان_خود #"محبت_امام_علی_علیه_السلام"...

امشب سر مهربان نخلی خم شددر کیسه نان به جای خرما غم شددر خان...
۰

امشب سر مهربان نخلی خم شددر کیسه نان به جای خرما غم شددر خان...

#بابا اتاق پر شده از بوی مادرموقتش رسیده پر بکشی سوی #مادرم؟...
۰

#بابا اتاق پر شده از بوی مادرموقتش رسیده پر بکشی سوی #مادرم؟...

#بهترین_عمل#خویشتن_داری#محرمات#علی_علیه_السلام
۰

#بهترین_عمل#خویشتن_داری#محرمات#علی_علیه_السلام

بامت بلند باد که دلتنگیت مرااز هر چه هست غیر تو بیزار کرده ا...
۰

بامت بلند باد که دلتنگیت مرااز هر چه هست غیر تو بیزار کرده ا...

احمد #تو را ز خلق الی ربنا شمرد....#علی_علیه_السلام#قرآن_ناط...
۰

احمد #تو را ز خلق الی ربنا شمرد....#علی_علیه_السلام#قرآن_ناط...