علی_سورنا (۵۲ تصویر)

#علی_سورنا
۳

#علی_سورنا

#شنای_پروانه#علی_سورنا
۱۰۰

#شنای_پروانه#علی_سورنا

من دهنه زخمامو با الڪل میبندم ..  دهنه تو ڪه چیزے نیس ..  #l...
۵

من دهنه زخمامو با الڪل میبندم .. دهنه تو ڪه چیزے نیس .. #l...

#علی_سورنا #رپ #رپ_فارسی #هیپ_هاپ #هیپ_هاپی_ها
۶

#علی_سورنا #رپ #رپ_فارسی #هیپ_هاپ #هیپ_هاپی_ها

اوووووووو یسسسس اینجا ایرانه رپفارس حرف اولو میزنه ن پاپ ن م...
۷

اوووووووو یسسسس اینجا ایرانه رپفارس حرف اولو میزنه ن پاپ ن م...

یادش بخیر این استوری فرید رو از توی عکسای قدیمیم پیدا کردم :...
۵۴

یادش بخیر این استوری فرید رو از توی عکسای قدیمیم پیدا کردم :...

آهنگ جدید #جرشا بنام فرمالیته منتشر شد  #رپفارسی #هیپ_هاپ #پ...
۱

آهنگ جدید #جرشا بنام فرمالیته منتشر شد #رپفارسی #هیپ_هاپ #پ...

آهنگ جدید لیتو و علیبی بنام زوم منتشر شد #رپفارسی #هیپ_هاپ #...
۲

آهنگ جدید لیتو و علیبی بنام زوم منتشر شد #رپفارسی #هیپ_هاپ #...

#فوری #پشماااام آهنگ جدید #پیشرو بنام زئوس منتشر شد #رپفارسی...
۱

#فوری #پشماااام آهنگ جدید #پیشرو بنام زئوس منتشر شد #رپفارسی...

سَعـے ڪُنید بَراے مُوفَقیَت روے خُودِتون ڪار ڪُنید نَه زیرِ ...
۲۳

سَعـے ڪُنید بَراے مُوفَقیَت روے خُودِتون ڪار ڪُنید نَه زیرِ ...

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangi...
۱۸

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangi...

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangi...
۴

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangi...

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangi...
۳

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangi...

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangi...
۳

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangi...

نَزدیڪتَرین راه بَراے رسیدَن به قَلبِ یه مَرد ..خِشتَڪـِشـہ ...
۴

نَزدیڪتَرین راه بَراے رسیدَن به قَلبِ یه مَرد ..خِشتَڪـِشـہ ...

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangi...
۱۴

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangi...

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangi...
۴۳

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangi...

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangi...

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangi...

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangi...
۱

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangi...