علی_بیرو (۱۰ تصویر)

#پرسپولیس #علی_بیرو

#پرسپولیس #علی_بیرو

دورت بگردم که یه خدافظی درست و حصابی مابا هوادارا نکردی تواخ...
۱

دورت بگردم که یه خدافظی درست و حصابی مابا هوادارا نکردی تواخ...

#علی_بیرو

#علی_بیرو

چه مرگ زیبایی! آدم بمیرد برای خنده های کسی:relieved_face::bl...

چه مرگ زیبایی! آدم بمیرد برای خنده های کسی:relieved_face::bl...

#عقاب  #علی_بیرو

#عقاب #علی_بیرو

#علی_بیرو

#علی_بیرو

عقاب خودتی بقیه اداتم نمیتونن در بیارن:flexed_biceps:#علی_بی...
۲

عقاب خودتی بقیه اداتم نمیتونن در بیارن:flexed_biceps:#علی_بی...

بحث کلاغ،و عقاب نیست،بحث سوژشه حاجی:smiling_face_with_heart-...

بحث کلاغ،و عقاب نیست،بحث سوژشه حاجی:smiling_face_with_heart-...

به کسانی که پشت سرت حرف میزنندبی اعتنا باش...چون آنها به هما...
۳

به کسانی که پشت سرت حرف میزنندبی اعتنا باش...چون آنها به هما...

:heavy_exclamation_mark_symbol:️ پارسال گرون ترین تماشاچی لی...

:heavy_exclamation_mark_symbol:️ پارسال گرون ترین تماشاچی لی...