نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

علی_ابن_الحسین (۲ تصویر)

بسم الله الرحمن الرحیم . گاهی بعضی چیزها آن قدر آشنا هستند که انگار سالهاست با آن ها زندگی میکنی. انگار خود تو اند! . مثلا ممکن است نوشته ای بخوانی که انگار حرفهای توست! ...

بسم الله الرحمن الرحیم . گاهی بعضی چیزها آن قدر آشنا هستند که انگار سالهاست با آن ها زندگی میکنی. انگار خود تو اند! . مثلا ممکن است نوشته ای بخوانی که انگار حرفهای توست! حرفهایی که همیشه در دلت بوده و تو نمیدانستی چطور به زبان راهیشان کنی و ...

۲۳ اردیبهشت 1395
285