علیرضا_حسنی (۱۹ تصویر)

تا اطلاع ثانوی مشترک مورد نظر سرباز می باشد

تا اطلاع ثانوی مشترک مورد نظر سرباز می باشد

باقلبی که سمت چیه نمیشه راه راست رفت
۳

باقلبی که سمت چیه نمیشه راه راست رفت

آینه ی ماشین بازا حتما ببینید نظر فراموش نشه
۲

آینه ی ماشین بازا حتما ببینید نظر فراموش نشه

وقتی توبامنی دور بودنم از مردم این شهر وآسم هیچ اهمیتی

وقتی توبامنی دور بودنم از مردم این شهر وآسم هیچ اهمیتی

مشترک گرامیتاریخ شارژ ارادت مابه شما تا وقتی نفس باقی است اع...

مشترک گرامیتاریخ شارژ ارادت مابه شما تا وقتی نفس باقی است اع...

بعضیا تو زندگی آدم بودن که الان نیستن ...در ظاهر ولی تو واقع...
۲

بعضیا تو زندگی آدم بودن که الان نیستن ...در ظاهر ولی تو واقع...

خدا   #علیرضا_حسنی

خدا #علیرضا_حسنی

نیازمند یک عدد وصیقه... #علیرضا_حسنی #بخون #تاریخی #دانستنیه...

نیازمند یک عدد وصیقه... #علیرضا_حسنی #بخون #تاریخی #دانستنیه...

با دلبر دیوانه بگوید بیاید... #علیرضا_حسنی #بخون #تاریخی #دا...

با دلبر دیوانه بگوید بیاید... #علیرضا_حسنی #بخون #تاریخی #دا...

شده دلتنگ شوی چاره نیابی جز اشک؟ #علیرضا_حسنی

شده دلتنگ شوی چاره نیابی جز اشک؟ #علیرضا_حسنی

کیفیت؟؟!! #علیرضا_حسنی

کیفیت؟؟!! #علیرضا_حسنی

#علیرضا_حسنی #سجاد_فلاح #رضا #حسن #پرسپولیس #استقلال #برنده#...

#علیرضا_حسنی #سجاد_فلاح #رضا #حسن #پرسپولیس #استقلال #برنده#...