نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عقده_گشائی (۵ تصویر)

بسم الله الملک القدوس . . رئیس الوزرای #پیرترین_دولت_بعد_از_انقلاب که کلید را نماد دولت خود می داند و از هیچ فرصتی برای توهین و تحقیر منتقدین خود فروگذار نمی نماید!!! چند روز پیش در جمع ...

بسم الله الملک القدوس . . رئیس الوزرای #پیرترین_دولت_بعد_از_انقلاب که کلید را نماد دولت خود می داند و از هیچ فرصتی برای توهین و تحقیر منتقدین خود فروگذار نمی نماید!!! چند روز پیش در جمع نمایندگان اندیشکده‌های آمریکایی، گفت؛ #تندروها در ایران و آمریکا عامل جلوگیری از ارتقا روابط در ...

۱۹ دی 1395
562
به نام خدا . . طنازی میگفت؛ فردی #شعبان_بی_مخ_منش با صاحب داروخانه‌ای مشکل داشت و می خواست به هر نحوی ضرری به آنجا برساند. . . . روزی به داروخانه رفت و گفت؛ نفت دارید؟!! ...

به نام خدا . . طنازی میگفت؛ فردی #شعبان_بی_مخ_منش با صاحب داروخانه‌ای مشکل داشت و می خواست به هر نحوی ضرری به آنجا برساند. . . . روزی به داروخانه رفت و گفت؛ نفت دارید؟!! صاحب داروخانه گفت؛ نداریم! مرد اقدام به شکستن شیشه های داروخانه کرد و گفت شیشه ...

۹ تیر 1395
131
به نام خدا . . طنازی میگفت؛ فردی #شعبان_بی_مخ_منش!!!! با صاحب داروخانه‌ای مشکل داشت و می خواست به هر نحوی ضرری به آنجا برساند. . روزی به داروخانه رفت و گفت؛ نفت دارید؟!! صاحب داروخانه ...

به نام خدا . . طنازی میگفت؛ فردی #شعبان_بی_مخ_منش!!!! با صاحب داروخانه‌ای مشکل داشت و می خواست به هر نحوی ضرری به آنجا برساند. . روزی به داروخانه رفت و گفت؛ نفت دارید؟!! صاحب داروخانه گفت؛ نداریم! مرد اقدام به شکستن شیشه های داروخانه کرد و گفت شیشه های داروخانه ...

۳ اسفند 1394
159
بسم الله الملک القدوس . . طنازی میگفت؛ فردی با صاحب داروخانه‌ای مشکل داشت و می خواست به هر نحوی ضرری به آنجا برساند. . روزی به داروخانه رفت و گفت؛ نفت دارید؟!! صاحب داروخانه ...

بسم الله الملک القدوس . . طنازی میگفت؛ فردی با صاحب داروخانه‌ای مشکل داشت و می خواست به هر نحوی ضرری به آنجا برساند. . روزی به داروخانه رفت و گفت؛ نفت دارید؟!! صاحب داروخانه گفت؛ نداریم! مرد اقدام به شکستن شیشه های داروخانه کرد و گفت شیشه های داروخانه ...

۱۷ آذر 1394
125
بسم الله الملک القدوس . . رئیس الوزرای #پیرترین_دولت_بعد_از_انقلاب که کلید را نماد دولت خود می داند و از هیچ فرصتی برای توهین و تحقیر منتقدین خود فروگذار نمی نماید!!! چند روز پیش در جمع ...

بسم الله الملک القدوس . . رئیس الوزرای #پیرترین_دولت_بعد_از_انقلاب که کلید را نماد دولت خود می داند و از هیچ فرصتی برای توهین و تحقیر منتقدین خود فروگذار نمی نماید!!! چند روز پیش در جمع نمایندگان اندیشکده‌های آمریکایی، گفت؛ #تندروها در ایران و آمریکا عامل جلوگیری از ارتقا روابط در ...

۹ مهر 1394
188