عصر_عاشورا (۲۶ تصویر)

تقدیر کاری کرد تا تنها بمانم

تقدیر کاری کرد تا تنها بمانم

نوشته‌اند مقاتل، کهعصر عاشورا…بلند مرتبه‌ای خسته ، نیمه جان ...

نوشته‌اند مقاتل، کهعصر عاشورا…بلند مرتبه‌ای خسته ، نیمه جان ...

ولی حیف هنوزم که هنوز است #حسین_بن_علی #تشنه_ی_یار است و #زن...

ولی حیف هنوزم که هنوز است #حسین_بن_علی #تشنه_ی_یار است و #زن...

#نقاشینام اثر: #عصر_عاشورانام هنرمند: #محمود_فرشچیانتکنیک ...
۲

#نقاشینام اثر: #عصر_عاشورانام هنرمند: #محمود_فرشچیانتکنیک ...

ولی حیف هنوزم که هنوز است #حسین_بن_علی #تشنه_ی_یار است و #زن...
۱

ولی حیف هنوزم که هنوز است #حسین_بن_علی #تشنه_ی_یار است و #زن...

حضرت #امام_سجاد_ع در #عصر_عاشورا پس از اینکه حضرت #امام_حسین...

حضرت #امام_سجاد_ع در #عصر_عاشورا پس از اینکه حضرت #امام_حسین...

#عصر_عاشورا یکی از آثار #نگارگری #محمود_فرشچیان است که در عا...

#عصر_عاشورا یکی از آثار #نگارگری #محمود_فرشچیان است که در عا...

#نقاشینام اثر:  #عصر_عاشورانام هنرمند:  #محمود_فرشچیانتک...
۸

#نقاشینام اثر: #عصر_عاشورانام هنرمند: #محمود_فرشچیانتک...

:bust_in_silhouette:  استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brigh...

:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brigh...

:low_brightness_symbol:محسن جان سلام !:small_blue_diamond:نم...
۴

:low_brightness_symbol:محسن جان سلام !:small_blue_diamond:نم...

‍‍:white_down_pointing_backhand_index: استاد علی اکبر رائفی ...
۱

‍‍:white_down_pointing_backhand_index: استاد علی اکبر رائفی ...

‍ ‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_bri...
۲

‍ ‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_bri...

.استاد علی‌اکبر رائفی‌ پور :.:low_brightness_symbol:محسن جان...
۸

.استاد علی‌اکبر رائفی‌ پور :.:low_brightness_symbol:محسن جان...

‍ ‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brig...
۲

‍ ‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brig...

:bust_in_silhouette:  استاد علی اکبر رائفی پور ::low_bright...
۳

:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_bright...

‍ ‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brig...
۱

‍ ‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brig...

:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brightn...
۶

:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brightn...

علی اکبر رائفی پور :محسن جان سلام !:small_blue_diamond: نمید...
۳۶

علی اکبر رائفی پور :محسن جان سلام !:small_blue_diamond: نمید...

:low_brightness_symbol:محسن جان سلام !:small_blue_diamond:نم...
۲

:low_brightness_symbol:محسن جان سلام !:small_blue_diamond:نم...