عشق_مادر (۱۳ تصویر)

#پدرمادر#فرشته_هاى_زمين#عشق_مادر#عشق_پدر          ...

#پدرمادر#فرشته_هاى_زمين#عشق_مادر#عشق_پدر ...

⏪❤➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖‌آرامش من آنجاست که نگاه تو بدرقه ی راهم باشدبر...

⏪❤➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖‌آرامش من آنجاست که نگاه تو بدرقه ی راهم باشدبر...

و اما توای مادرای مادرهوا همان چیزی‌ست که به دور سرت می‌چرخد...

و اما توای مادرای مادرهوا همان چیزی‌ست که به دور سرت می‌چرخد...

یہ جملـہ درمورد مــادر بنویــس...♡⚘ #عشق #مادر #عشق_مادر :tw...
۲۶

یہ جملـہ درمورد مــادر بنویــس...♡⚘ #عشق #مادر #عشق_مادر :tw...

دنیا بر روی پاشنه‌ی دعاهایت می‌گذرد...تو پیامبری و معجزه می‌...

دنیا بر روی پاشنه‌ی دعاهایت می‌گذرد...تو پیامبری و معجزه می‌...

تولد چیست؟سوالی که یونسکو برای همه ملت‌های دنیا مطرح کرد.بهت...
۳

تولد چیست؟سوالی که یونسکو برای همه ملت‌های دنیا مطرح کرد.بهت...

دهقان فداکار،تو در روزگاری بزرگ شدی که مردی برهنه شد تا زنان...
۱

دهقان فداکار،تو در روزگاری بزرگ شدی که مردی برهنه شد تا زنان...

یاﺩﺕ ﻫﺴﺖ ﻣﺎﺩﺭ...؟؟؟ﺍﺳﻢ ﻗﺎﺷﻖ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻰ ﻗﻄﺎﺭ، ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ، ﻛﺸﺘﻰ، ﺗ...
۲

یاﺩﺕ ﻫﺴﺖ ﻣﺎﺩﺭ...؟؟؟ﺍﺳﻢ ﻗﺎﺷﻖ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻰ ﻗﻄﺎﺭ، ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ، ﻛﺸﺘﻰ، ﺗ...

بعد از تو همگی به هم ریخته‌ایم...من...خانه...و گُل‌هایی که ب...

بعد از تو همگی به هم ریخته‌ایم...من...خانه...و گُل‌هایی که ب...

بزرگ شدیم...فهمیدیم بابابزرگ دیگر هیچ‌گاه باز نخواهد گشت هما...

بزرگ شدیم...فهمیدیم بابابزرگ دیگر هیچ‌گاه باز نخواهد گشت هما...

در گلستان ادب آموزگارم مادر استبعد رب العالمین پروردگارم ماد...
۱

در گلستان ادب آموزگارم مادر استبعد رب العالمین پروردگارم ماد...

‍ تــقدیمبه خاص ترین مخاطبم که؛مـــادر نوشته میشودفرشته خوان...
۲

‍ تــقدیمبه خاص ترین مخاطبم که؛مـــادر نوشته میشودفرشته خوان...

#عشق_مادر

#عشق_مادر