عشقِ (۴۳ تصویر)

آرامش یعنـــــــے❤🍃حضــور ِ#تــــــــودر هـر ثانیہ ے زندڱیمـ...
۲۷

آرامش یعنـــــــے❤🍃حضــور ِ#تــــــــودر هـر ثانیہ ے زندڱیمـ...

#عشقِ جذابم😍
۴

#عشقِ جذابم😍

تلنگر..

تلنگر..

نسیم دلکشی در جان #صبح استهزاران شعر در دیوان صبح استدو  فنج...
۸

نسیم دلکشی در جان #صبح استهزاران شعر در دیوان صبح استدو فنج...

لعنت به خیانت

لعنت به خیانت

حرف دلِ یه عاشق..
۱۸

حرف دلِ یه عاشق..

اَندر احوالاتِ #عشقِ ما هَمین یک جمله بَسمَن #تُ را بسیار می...
۲۰

اَندر احوالاتِ #عشقِ ما هَمین یک جمله بَسمَن #تُ را بسیار می...

هیچ می دانی که من در قلب خویشنقشی از #عشقِ توپنهان داشتم...؟...
۱۱

هیچ می دانی که من در قلب خویشنقشی از #عشقِ توپنهان داشتم...؟...

#شعری سپیدنوشتمباخوشه ی پروینِ  #چشمانتمبادا  #شکارچیان تورا...

#شعری سپیدنوشتمباخوشه ی پروینِ #چشمانتمبادا #شکارچیان تورا...

به کوهبه دشتبه بیایانبه باغ همسایهبه هر کجا قدم گذاشتمیکی دا...
۳

به کوهبه دشتبه بیایانبه باغ همسایهبه هر کجا قدم گذاشتمیکی دا...

من به #عشقِ ثبتِ لحظه هایِ تو عکاس شُدَم:):camera::relieved_...

من به #عشقِ ثبتِ لحظه هایِ تو عکاس شُدَم:):camera::relieved_...

:smirking_face:  :man:  نیشخندی زد و گفت:مگر این معشوقه ، دل...
۲

:smirking_face: :man: نیشخندی زد و گفت:مگر این معشوقه ، دل...