عشاق (۱۹۷ تصویر)

شهید علمدار...

شهید علمدار...

🌸بگو از من! من آن سیبم که بی تاب انارممدامم هست یلدا  گر نبا...

🌸بگو از من! من آن سیبم که بی تاب انارممدامم هست یلدا  گر نبا...

شهدایی
۱

شهدایی

صلی الله علیک یا حبیب الله
۱

صلی الله علیک یا حبیب الله

این است بهای دیدار

این است بهای دیدار

🕊 بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم اِنّا لله وَ اِنّا اِلَیهِ ...
۳

🕊 بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم اِنّا لله وَ اِنّا اِلَیهِ ...

🕊 بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم اِنّا لله وَ اِنّا اِلَیهِ ...

🕊 بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم اِنّا لله وَ اِنّا اِلَیهِ ...

🚫🔴 #senhora 🔴🚫دعوی #عشاق را #شرع نخواهد #بیان          #گونه...

🚫🔴 #senhora 🔴🚫دعوی #عشاق را #شرع نخواهد #بیان #گونه...

شروع راه چنین است، انتهایش چیست؟
خدا! دلی که گرفته بگو دوایش...

شروع راه چنین است، انتهایش چیست؟ خدا! دلی که گرفته بگو دوایش...

#ولنتاین #عشاق #روانشناسی_عشق #دکتر_حجت_عرفانیانپور

#ولنتاین #عشاق #روانشناسی_عشق #دکتر_حجت_عرفانیانپور

امروز #پاییز :maple_leaf:با حسرت دست ِ مهر، بر سر آذر می کشد...
۲

امروز #پاییز :maple_leaf:با حسرت دست ِ مهر، بر سر آذر می کشد...

کاش #هواشناس بودم!آن وقت ..همه ی #عشاق ... #چشم می دوختند .....
۳

کاش #هواشناس بودم!آن وقت ..همه ی #عشاق ... #چشم می دوختند .....

کاش #هواشناس بودم!آن وقت ..همه ی #عشاق ... #چشم می دوختند .....

کاش #هواشناس بودم!آن وقت ..همه ی #عشاق ... #چشم می دوختند .....

#شتاء:snowflake:#عشاق:heavy_black_heart:#موسیقی:multiple_mus...

#شتاء:snowflake:#عشاق:heavy_black_heart:#موسیقی:multiple_mus...

#اربعین #والپیپر_محرم #پروفایل_محرم #محرم #بگراند_گوشی #اربع...
۲۵

#اربعین #والپیپر_محرم #پروفایل_محرم #محرم #بگراند_گوشی #اربع...

#اربعین #والپیپر_محرم #پروفایل_محرم #محرم #بگراند_گوشی #اربع...
۳

#اربعین #والپیپر_محرم #پروفایل_محرم #محرم #بگراند_گوشی #اربع...

#اربعین #والپیپر_محرم #پروفایل_محرم #محرم #بگراند_گوشی #اربع...
۱

#اربعین #والپیپر_محرم #پروفایل_محرم #محرم #بگراند_گوشی #اربع...

#اربعین #والپیپر_محرم #پروفایل_محرم #محرم #بگراند_گوشی #اربع...

#اربعین #والپیپر_محرم #پروفایل_محرم #محرم #بگراند_گوشی #اربع...

#اربعین #والپیپر_محرم #پروفایل_محرم #محرم #بگراند_گوشی #اربع...
۱

#اربعین #والپیپر_محرم #پروفایل_محرم #محرم #بگراند_گوشی #اربع...