عزیز_فاطمه (۶ تصویر)

شعر ... هوای شهر پر از ادعای دینداری است

شعر ... هوای شهر پر از ادعای دینداری است

#عزیز_فاطمه مردم همه گرفتارند...

عزیز فاطمه فکری بحال مردم ...

#عزیز_فاطمه مردم همه گرفتارند... عزیز فاطمه فکری بحال مردم ...

آسمان غرق #خیال است #کجایی_آقااخرین #جمعه_سال است #کجایی_آقا...
۲

آسمان غرق #خیال است #کجایی_آقااخرین #جمعه_سال است #کجایی_آقا...

بی تو از غصه تلمبار شدن هم دارداینهمه فاصله بیمار شدن هم دار...
۳

بی تو از غصه تلمبار شدن هم دارداینهمه فاصله بیمار شدن هم دار...

:pushpin:آیت الله بهجت قدس سره : :japanese_symbol_for_beginn...

:pushpin:آیت الله بهجت قدس سره : :japanese_symbol_for_beginn...

به نام خدا. #اربعین آمد...#اربعینی همراه با اسیری و غریبی و ...

به نام خدا. #اربعین آمد...#اربعینی همراه با اسیری و غریبی و ...