عزیزه_الحسین (۱۰ تصویر)

بیت الغزل هر غزل ناب رقیه ستخورشید علی اصغر و مهتاب رقیه ستن...
۱

بیت الغزل هر غزل ناب رقیه ستخورشید علی اصغر و مهتاب رقیه ستن...

لبریز شهد عاطفه جام رقیه استآوای مهر جان ز کلام رقیه استجان ...

لبریز شهد عاطفه جام رقیه استآوای مهر جان ز کلام رقیه استجان ...

.:revolving_hearts:با عشق رقیه ؛عالمی خوشبخت است.:revolving_...

.:revolving_hearts:با عشق رقیه ؛عالمی خوشبخت است.:revolving_...

.:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:یا رقیه خاتون:heavy_...

.:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:یا رقیه خاتون:heavy_...

. ‎اگر گرسنه شدی یاد کن ز طفل حسین. ‎که بی غذا دل شب خفت در ...

. ‎اگر گرسنه شدی یاد کن ز طفل حسین. ‎که بی غذا دل شب خفت در ...

. #جــانم_رقیـــــه_س#به_یاد_شب_سوم. :waving_black_flag:گل ن...

. #جــانم_رقیـــــه_س#به_یاد_شب_سوم. :waving_black_flag:گل ن...

.#شـاه_رقــیـه_س:heavy_black_heart:️.روز محشر که همه خلق هرا...

.#شـاه_رقــیـه_س:heavy_black_heart:️.روز محشر که همه خلق هرا...

.:rose:ای فدای چهـــره زهراییت:rose:جــٰان، فدای این همه زیب...
۴

.:rose:ای فدای چهـــره زهراییت:rose:جــٰان، فدای این همه زیب...

#سیدتے_یا_رقیہ_س:cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind:. :...
۱

#سیدتے_یا_رقیہ_س:cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind:. :...

بسم رب الرقیهنه، که گفته که تو جا در دل دنیا داریتو سر دوش ا...

بسم رب الرقیهنه، که گفته که تو جا در دل دنیا داریتو سر دوش ا...