نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عرفان_‌نظرآهاری (۱ تصویر)

لیلی زیر درخت انار نشست درخت انار عاشق شد گل داد سرخ سرخ گلها انار شد داغ داغ هر اناری هزارتا دانه داشت دانه ها عاشق بودند دانه ها توی انار جا نمی شدند انار ...

لیلی زیر درخت انار نشست درخت انار عاشق شد گل داد سرخ سرخ گلها انار شد داغ داغ هر اناری هزارتا دانه داشت دانه ها عاشق بودند دانه ها توی انار جا نمی شدند انار کوچک بود. دانه ها ترکیدند انار ترک برداشت خون انار روی دست لیلی چکید لیلی ...

۹ شهریور 1395
211