عرفان_نظرآهاری (۸۵ تصویر)

بیا دست هایمان را بشوییم! جهان هیچ وقت جای تمیزی نبود، ما ام...
۲

بیا دست هایمان را بشوییم! جهان هیچ وقت جای تمیزی نبود، ما ام...

خدا به شیطان گفت: لیلی را سجده کن. شیطان غرور داشت. سجده نکر...
۹

خدا به شیطان گفت: لیلی را سجده کن. شیطان غرور داشت. سجده نکر...

×|  ″ کدو نشین نباش ″در هر کدوی قلقله زنی پیرزنی اسیر است، پ...
۱۲

×| ″ کدو نشین نباش ″در هر کدوی قلقله زنی پیرزنی اسیر است، پ...

برف همان دین من است
۱

برف همان دین من است

‏‎#یلدا مبارکِ کسی ست که حافظش خداست و جهان، دیوان شعر اوست ...
۲

‏‎#یلدا مبارکِ کسی ست که حافظش خداست و جهان، دیوان شعر اوست ...

🍂☀️🍂یلدا نام یک فرشته استیلدا نام فرشته ای است بالا بلند، با...
۲

🍂☀️🍂یلدا نام یک فرشته استیلدا نام فرشته ای است بالا بلند، با...

فرشته نبود بال هم نداشت
۳

فرشته نبود بال هم نداشت

اربعین
۵

اربعین

حال خودت رو خوب کنهر آدمی در وجودش یک مادربزرگ دارد که به وق...
۱۰

حال خودت رو خوب کنهر آدمی در وجودش یک مادربزرگ دارد که به وق...

از زن فاجعه ساختید

از زن فاجعه ساختید

مادرم ملتی یک نفره است، تنها در کنار اوست که باور می کنم حتی...

مادرم ملتی یک نفره است، تنها در کنار اوست که باور می کنم حتی...

#منشا_قدرت_خداستوقتی شرایط دشوارتر از آن است که بتوانم تغییر...
۶

#منشا_قدرت_خداستوقتی شرایط دشوارتر از آن است که بتوانم تغییر...

مادربزرگ درون

مادربزرگ درون

لیلی نام تمام دختران زمین است

لیلی نام تمام دختران زمین است

داستان کرگدن و دم حنبانک 3کرگدن نفهمید که دم‌جنبانک چه می‌گو...

داستان کرگدن و دم حنبانک 3کرگدن نفهمید که دم‌جنبانک چه می‌گو...

داستان کرگدن و دم جنبانک2 کرگدن گفت: کو؟ کجاست؟ من که قلب خو...
۲

داستان کرگدن و دم جنبانک2 کرگدن گفت: کو؟ کجاست؟ من که قلب خو...

داستان کرگدن و دم جنبانککرگدن جوان، تنهایی توی جنگل می‌رفت.....

داستان کرگدن و دم جنبانککرگدن جوان، تنهایی توی جنگل می‌رفت.....