عرفان_انقلابی (۲ تصویر)

:tulip: روز ۹دی حقیقتا از ایام‌الله است.:japanese_symbol_for...
۰

:tulip: روز ۹دی حقیقتا از ایام‌الله است.:japanese_symbol_for...

بسم الله الرحمن الرحیمرنجنامه‌ی مظلومیت #عرفان_انقلابی:glowi...
۰

بسم الله الرحمن الرحیمرنجنامه‌ی مظلومیت #عرفان_انقلابی:glowi...