عدم (۲۲ تصویر)

آرکان
۷

آرکان

#انچه_مجردان_باید_بدانند ‼️در #انتخاب‌ها دو مسألۀ جدی وجود د...

#انچه_مجردان_باید_بدانند ‼️در #انتخاب‌ها دو مسألۀ جدی وجود د...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

_ برای یک فرد #انسانی و همچنین برای یک جامعه‌ی انسانی، فاجعه...
عکس بلند
۲

_ برای یک فرد #انسانی و همچنین برای یک جامعه‌ی انسانی، فاجعه...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#عدم حوصله نوشتن
۳

#عدم حوصله نوشتن

صداقت#عدم تقلب

صداقت#عدم تقلب

با احترامهموطنان گرامیاستدعا داریم در لایک کردن پست ها توجه ...

با احترامهموطنان گرامیاستدعا داریم در لایک کردن پست ها توجه ...

با احترامهموطنان گرامیاستدعا داریم در لایک کردن پست ها توجه ...

با احترامهموطنان گرامیاستدعا داریم در لایک کردن پست ها توجه ...

با احترامهموطنان گرامیاستدعا داریم در لایک کردن پست ها توجه ...

با احترامهموطنان گرامیاستدعا داریم در لایک کردن پست ها توجه ...

با احترامهموطنان گرامیاستدعا دارم در لایک کردن پست ها دقت بی...

با احترامهموطنان گرامیاستدعا دارم در لایک کردن پست ها دقت بی...

#دل_تنگمن چه در #وهم_وجودم ، چه عدم ، دل تنگ اماز #عدم تا به...

#دل_تنگمن چه در #وهم_وجودم ، چه عدم ، دل تنگ اماز #عدم تا به...

دستاورد دوم #برجام #عدم دسترسی به پول های نفتی!

دستاورد دوم #برجام #عدم دسترسی به پول های نفتی!

digikala