عثمان (۴۷ تصویر)

صرفا نقد است قصد توهین نداریم
۱۵

صرفا نقد است قصد توهین نداریم

🔶 آیا می دانید حدیث #غدیر در 110 کتاب از معتبرترین کتب #اهلس...
۳

🔶 آیا می دانید حدیث #غدیر در 110 کتاب از معتبرترین کتب #اهلس...

🔶 چرا اغلب #ایرانیان #شیعه و پیرو مکتب اهلبیت(ع) شدند؟ نه #س...

🔶 چرا اغلب #ایرانیان #شیعه و پیرو مکتب اهلبیت(ع) شدند؟ نه #س...

:large_orange_diamond: چرا اغلب #ایرانیان #شیعه و پیرو مکتب ...
۷

:large_orange_diamond: چرا اغلب #ایرانیان #شیعه و پیرو مکتب ...

:hibiscus: پایه گذار #وحدت_شیعه_سنی چه کسی است؟:white_heavy_...

:hibiscus: پایه گذار #وحدت_شیعه_سنی چه کسی است؟:white_heavy_...

:large_orange_diamond: چرا اغلب #ایرانیان #شیعه و پیرو مکتب ...

:large_orange_diamond: چرا اغلب #ایرانیان #شیعه و پیرو مکتب ...

#اسرار_غدیر_قسمت_هفتمغدیر در جمل و صفین و نهروان :diamond_sh...

#اسرار_غدیر_قسمت_هفتمغدیر در جمل و صفین و نهروان :diamond_sh...

:cross_mark: دو کار زشت و خطرناک :diamond_shape_with_a_dot_i...

:cross_mark: دو کار زشت و خطرناک :diamond_shape_with_a_dot_i...

:writing_hand: امیرالمؤمنین علیه السلام و #وحدت با ابابکر و ...
۲

:writing_hand: امیرالمؤمنین علیه السلام و #وحدت با ابابکر و ...

در روز سه شنبه ۲۹ صفر سال ۱۱ هجری قمری ، ۱۲ خرداد سال ۱۱ هجر...
۲

در روز سه شنبه ۲۹ صفر سال ۱۱ هجری قمری ، ۱۲ خرداد سال ۱۱ هجر...

:cherry_blossom: #همسری که #شوهر خود را از #جهنم_نجات_داد:bl...
۱

:cherry_blossom: #همسری که #شوهر خود را از #جهنم_نجات_داد:bl...

‍#عاشورا، نتیجه نپذیرفتن #غدیر است#از_غدیر_تا_عاشورا [9⃣5⃣]:...

‍#عاشورا، نتیجه نپذیرفتن #غدیر است#از_غدیر_تا_عاشورا [9⃣5⃣]:...

:scroll::lower_left_ballpoint_pen:  دلیل تـشیـّع ایرانیان چی...

:scroll::lower_left_ballpoint_pen: دلیل تـشیـّع ایرانیان چی...

#نامگذاری_به_اسامی_خلفا_شهدای_کربلا:thinking_face:#پرسش:whit...

#نامگذاری_به_اسامی_خلفا_شهدای_کربلا:thinking_face:#پرسش:whit...

‍ #علی_ستیزی #معاویهو از مدائنی نقل شده " که گفته است:«معاوی...

‍ #علی_ستیزی #معاویهو از مدائنی نقل شده " که گفته است:«معاوی...

#پست_قبل_خوانده_شود :white_left_pointing_backhand_index: ثان...
۳

#پست_قبل_خوانده_شود :white_left_pointing_backhand_index: ثان...

خوش به حال #حسیننخستین#توقیع #امام #زمان برای نائب#ایرانیشسو...
۳

خوش به حال #حسیننخستین#توقیع #امام #زمان برای نائب#ایرانیشسو...

#بدلیجات دست ساز#عثمان دوزی

#بدلیجات دست ساز#عثمان دوزی

#بدلیجات دست ساز#عثمان دوزی

#بدلیجات دست ساز#عثمان دوزی