عباس_معروفی (۱۰۹۴ تصویر)

یک ریز به خودم می‌گویم،تو را خواب دیده‌امو تو هنگام خواب، هی...

یک ریز به خودم می‌گویم،تو را خواب دیده‌امو تو هنگام خواب، هی...

بودنت زیباست مثل تابیدن آفتاببر ساقه های تُرد بابونه #عباس_م...
۱

بودنت زیباست مثل تابیدن آفتاببر ساقه های تُرد بابونه #عباس_م...

شادی داشتنتشادی بغل کردن سازی ستکه درست نمی شناسمشدرست می نو...

شادی داشتنتشادی بغل کردن سازی ستکه درست نمی شناسمشدرست می نو...

بی‌خوابی‌ام رایک شب در آغوش تو چاره می‌کنم!عشق منبی‌تابی‌ام ...

بی‌خوابی‌ام رایک شب در آغوش تو چاره می‌کنم!عشق منبی‌تابی‌ام ...

مَن اگر می‌دانستم دنیا اینقدر شلوغ است،نمی‌آمدم!صبر می‌کردم ...

مَن اگر می‌دانستم دنیا اینقدر شلوغ است،نمی‌آمدم!صبر می‌کردم ...

با نگاهت عاشقم کردی،‌ دلم دیوانه شدخنده برلب شاعرم کردی، دلم...
۴

با نگاهت عاشقم کردی،‌ دلم دیوانه شدخنده برلب شاعرم کردی، دلم...

گفتم : چَند دقیقه اینجا بنشین و به من تکیه بده .گفت : کارم ا...
۲

گفتم : چَند دقیقه اینجا بنشین و به من تکیه بده .گفت : کارم ا...

..بچه که بودم خیال می‌کردم همه‌چیز مال من است. دنیا را آفرید...
۱۵

..بچه که بودم خیال می‌کردم همه‌چیز مال من است. دنیا را آفرید...

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد ،بیش تر تنهاست...چون نمیت...

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد ،بیش تر تنهاست...چون نمیت...

دوستت دارم" رادر دستانم می‌چرخانماز این دست به آن دست.پس چرا...

دوستت دارم" رادر دستانم می‌چرخانماز این دست به آن دست.پس چرا...

سمفونی مردگان کتابیه که به شدت در این ایام توصیه میشه که مطا...

سمفونی مردگان کتابیه که به شدت در این ایام توصیه میشه که مطا...

اینکه خودم را هر وقتدرون آینه می بینمیاد تو می افتم...یعنی چ...
۱

اینکه خودم را هر وقتدرون آینه می بینمیاد تو می افتم...یعنی چ...

به سکوت خو می‌گرفت و آن قدر بی حضور شده بودکه همه فراموشش کر...

به سکوت خو می‌گرفت و آن قدر بی حضور شده بودکه همه فراموشش کر...

گفت: «مرا یادت هست؟»دویدم و در راه فکر کردم که من چه یادی دا...
۵

گفت: «مرا یادت هست؟»دویدم و در راه فکر کردم که من چه یادی دا...

بی‌هیچ نشانه‌ای،بریده از دنیا،دلگیر، دلگیر، دلگیر…مگر می‌شود...

بی‌هیچ نشانه‌ای،بریده از دنیا،دلگیر، دلگیر، دلگیر…مگر می‌شود...

تو از همه جا شروع می‌شویو من هربار بداهه می‌نوازمتاز هر جای ...

تو از همه جا شروع می‌شویو من هربار بداهه می‌نوازمتاز هر جای ...

جایی که تو نیستی
۵

جایی که تو نیستی

تنهایی

تنهایی

روحِ آدم را می‌جوندتا حرفِ خودشان را به کرسی بنشانند؛نه به ع...
۲

روحِ آدم را می‌جوندتا حرفِ خودشان را به کرسی بنشانند؛نه به ع...

👩🏻‍🤝‍👨🏼😍تا به حال کسیتو را با چشم هاش نفس کشیده؟آنقدر نگاهت ...

👩🏻‍🤝‍👨🏼😍تا به حال کسیتو را با چشم هاش نفس کشیده؟آنقدر نگاهت ...