عالیـــــــــــــــــــه (۱ تصویر)

یهـ سوالـ مغزمـو پر کرده ....... یه سوالـ بی جوابـ:headphone...
۲

یهـ سوالـ مغزمـو پر کرده ....... یه سوالـ بی جوابـ:headphone...