عاشقی (۲۹۹۸ تصویر)

من متعهدم ب یک نام ب یک جان ب یک قلب چه خوش است متعهد بودن ب...

من متعهدم ب یک نام ب یک جان ب یک قلب چه خوش است متعهد بودن ب...

🥀🕊🌴🕊🥀🌓 #باز_شب_شده  #دلم_بهانه_می_گیردشب ، انتظار #نگاه تو ر...

🥀🕊🌴🕊🥀🌓 #باز_شب_شده #دلم_بهانه_می_گیردشب ، انتظار #نگاه تو ر...

دلی میخوامت...

دلی میخوامت...

نماهنگ انگیزشی تقدیم دوستان#نماهنگ. #طبیعت. #زیبا. #دلنوشته....
۹

نماهنگ انگیزشی تقدیم دوستان#نماهنگ. #طبیعت. #زیبا. #دلنوشته....

من با صدای #نفس کشیدنت هم#عاشقی می کنمحتی اگر #آرام و بی #صد...
۲

من با صدای #نفس کشیدنت هم#عاشقی می کنمحتی اگر #آرام و بی #صد...

تگش کن 😍♥️.رادیوی زندگی منروی موجِ خنده‌های توستبخند که بودن...

تگش کن 😍♥️.رادیوی زندگی منروی موجِ خنده‌های توستبخند که بودن...

مادری...
۳

مادری...

اسمشو لو بده! 😍♥️می خواهم اسم تو را لو بدهمقرارهای مخفیمان ر...
۵

اسمشو لو بده! 😍♥️می خواهم اسم تو را لو بدهمقرارهای مخفیمان ر...

♥️ تگش کن ♥️.ﻭﻗﺘﯽ ڪہ زیاد ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ،ﺣﺴﻮﺩ ﻣﯽ ﺷﯽ…ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺷﯽ…ﭼ...
۸

♥️ تگش کن ♥️.ﻭﻗﺘﯽ ڪہ زیاد ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ،ﺣﺴﻮﺩ ﻣﯽ ﺷﯽ…ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺷﯽ…ﭼ...

تگش کن 😍♥️همیشه فکر میکردم چشم های رنگی خاص اند !اینکه مرد ر...

تگش کن 😍♥️همیشه فکر میکردم چشم های رنگی خاص اند !اینکه مرد ر...

#کودک#خانواده#عشق #عاشقانه #عاشقی #دلبری #دوست_داشتن        ...
۱

#کودک#خانواده#عشق #عاشقانه #عاشقی #دلبری #دوست_داشتن ...

دلی میخوامت...

دلی میخوامت...