عاشقانه_های_پاک (۲۳۸۳ تصویر)

#تلنگر_عظمت_خدا🔹عبادتایی که آدم باهاش احساس بزرگی می‌کنه، به...
۰

#تلنگر_عظمت_خدا🔹عبادتایی که آدم باهاش احساس بزرگی می‌کنه، به...

#تلنگر_عظمت_خدا🔹خدایا ❗️ من اومدم بگم هیچی نیستم. پیش کی می‌...
۰

#تلنگر_عظمت_خدا🔹خدایا ❗️ من اومدم بگم هیچی نیستم. پیش کی می‌...

#تلنگر_عظمت_خدا⚫️ می‌دونید چرا ما نمی‌تونیم توی عبادتمون حضو...
۰

#تلنگر_عظمت_خدا⚫️ می‌دونید چرا ما نمی‌تونیم توی عبادتمون حضو...

#تلنگر_عظمت_خدا♦️اون وقت ما دو قطره اشک می‌ریزیم و دو شب برا...
۰

#تلنگر_عظمت_خدا♦️اون وقت ما دو قطره اشک می‌ریزیم و دو شب برا...

#تلنگر_عظمت_خدا🔷اصلاً یکی از نشونه‌های رسیدن به مقام امامت ب...
۰

#تلنگر_عظمت_خدا🔷اصلاً یکی از نشونه‌های رسیدن به مقام امامت ب...

#تلنگر_عظمت_خدا🔷 از همین زاویۀ نگاهه که باید گفت انجام اعمال...
۰

#تلنگر_عظمت_خدا🔷 از همین زاویۀ نگاهه که باید گفت انجام اعمال...

#تلنگر_عظمت_خدا🔶 اگه احساس کوچیکی و هیچ بودنم زیاد نشد، معلو...
۰

#تلنگر_عظمت_خدا🔶 اگه احساس کوچیکی و هیچ بودنم زیاد نشد، معلو...

#تلنگر_عظمت_خداجنس نفْس سنگینه. حسابی زندگی رو برای آدم سنگی...
۰

#تلنگر_عظمت_خداجنس نفْس سنگینه. حسابی زندگی رو برای آدم سنگی...

#تلنگر_عظمت_خدا🔹آخه من چی کاره‌ام ❓مثلا خوبی می‌کنم ❓خب توفی...
۸

#تلنگر_عظمت_خدا🔹آخه من چی کاره‌ام ❓مثلا خوبی می‌کنم ❓خب توفی...

#تلنگر_عظمت_خدا🔶 دوستان خوبم ❗️نباید به این راحتی از بحث خود...
۰

#تلنگر_عظمت_خدا🔶 دوستان خوبم ❗️نباید به این راحتی از بحث خود...

#تلنگر_عظمت_خداسلام به همه محبان و مشتاقان ظهور یوسف فاطمه س...
۰

#تلنگر_عظمت_خداسلام به همه محبان و مشتاقان ظهور یوسف فاطمه س...

#برخی_از_نکات_کلیدی_جزء_سی🌟پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله آن...
۰

#برخی_از_نکات_کلیدی_جزء_سی🌟پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله آن...

#برخی_از_نکات_کلیدی_جزء_سی💫سوره عادیات💫 🌟خدا از نفس نفس اسب ...
۰

#برخی_از_نکات_کلیدی_جزء_سی💫سوره عادیات💫 🌟خدا از نفس نفس اسب ...

#برخی_از_نکات_کلیدی_جزء_سی🔸کلمه بخل در 🔀 مقابل کلمه اعطاء به...
۰

#برخی_از_نکات_کلیدی_جزء_سی🔸کلمه بخل در 🔀 مقابل کلمه اعطاء به...

#برخی_از_نکات_کلیدی_جزء_سی💫سوره لیل💫🔱 اینگونه کارها، سخت و آ...
۰

#برخی_از_نکات_کلیدی_جزء_سی💫سوره لیل💫🔱 اینگونه کارها، سخت و آ...

#برخی_از_نکات_کلیدی_جزء_سی⚠️⚠️چند نکته⬅️ دارایی و ندار ی 👈 ن...
۰

#برخی_از_نکات_کلیدی_جزء_سی⚠️⚠️چند نکته⬅️ دارایی و ندار ی 👈 ن...

#برخی_از_نکات_کلیدی_جزء_سی💫سوره فجر💫☑️ داد و نداد خدا برای ا...
۰

#برخی_از_نکات_کلیدی_جزء_سی💫سوره فجر💫☑️ داد و نداد خدا برای ا...

#برخی_از_نکات_کلیدی_جزء_سی🔵 این دسته دوم کسانی اند که 👇✔️ هم...
۰

#برخی_از_نکات_کلیدی_جزء_سی🔵 این دسته دوم کسانی اند که 👇✔️ هم...

#برخی_از_نکات_کلیدی_جزء_سی💫سوره نازعات💫 💫 راهکار دریافت اقام...
۰

#برخی_از_نکات_کلیدی_جزء_سی💫سوره نازعات💫 💫 راهکار دریافت اقام...

#برخی_از_نکات_کلیدی_جزء_سی⚠️باید توجه داشت که ⬇️1⃣ این قانون...
۰

#برخی_از_نکات_کلیدی_جزء_سی⚠️باید توجه داشت که ⬇️1⃣ این قانون...