عاشقانه_های_پاک (۲۳۹۳ تصویر)

سالروز ازدواج حضرت محمد(ص) 💚 حضرت خدیجه(س) مبارک باد.🎉ان شاء...
۱۶

سالروز ازدواج حضرت محمد(ص) 💚 حضرت خدیجه(س) مبارک باد.🎉ان شاء...

ازدواج حواله خداس😇😌خواستگاری و اینا بهونس🙃#حاج‌حسین‌یکتاقسمت...
۱۱

ازدواج حواله خداس😇😌خواستگاری و اینا بهونس🙃#حاج‌حسین‌یکتاقسمت...

#تلنگر_عظمت_خدا🔹عبادتایی که آدم باهاش احساس بزرگی می‌کنه، به...

#تلنگر_عظمت_خدا🔹عبادتایی که آدم باهاش احساس بزرگی می‌کنه، به...

#تلنگر_عظمت_خدا🔹خدایا ❗️ من اومدم بگم هیچی نیستم. پیش کی می‌...

#تلنگر_عظمت_خدا🔹خدایا ❗️ من اومدم بگم هیچی نیستم. پیش کی می‌...

#تلنگر_عظمت_خدا⚫️ می‌دونید چرا ما نمی‌تونیم توی عبادتمون حضو...

#تلنگر_عظمت_خدا⚫️ می‌دونید چرا ما نمی‌تونیم توی عبادتمون حضو...

#تلنگر_عظمت_خدا♦️اون وقت ما دو قطره اشک می‌ریزیم و دو شب برا...

#تلنگر_عظمت_خدا♦️اون وقت ما دو قطره اشک می‌ریزیم و دو شب برا...

#تلنگر_عظمت_خدا🔷اصلاً یکی از نشونه‌های رسیدن به مقام امامت ب...

#تلنگر_عظمت_خدا🔷اصلاً یکی از نشونه‌های رسیدن به مقام امامت ب...

#تلنگر_عظمت_خدا🔷 از همین زاویۀ نگاهه که باید گفت انجام اعمال...

#تلنگر_عظمت_خدا🔷 از همین زاویۀ نگاهه که باید گفت انجام اعمال...

#تلنگر_عظمت_خدا🔶 اگه احساس کوچیکی و هیچ بودنم زیاد نشد، معلو...

#تلنگر_عظمت_خدا🔶 اگه احساس کوچیکی و هیچ بودنم زیاد نشد، معلو...

#تلنگر_عظمت_خداجنس نفْس سنگینه. حسابی زندگی رو برای آدم سنگی...

#تلنگر_عظمت_خداجنس نفْس سنگینه. حسابی زندگی رو برای آدم سنگی...

#تلنگر_عظمت_خدا🔹آخه من چی کاره‌ام ❓مثلا خوبی می‌کنم ❓خب توفی...
۸

#تلنگر_عظمت_خدا🔹آخه من چی کاره‌ام ❓مثلا خوبی می‌کنم ❓خب توفی...

#تلنگر_عظمت_خدا🔶 دوستان خوبم ❗️نباید به این راحتی از بحث خود...

#تلنگر_عظمت_خدا🔶 دوستان خوبم ❗️نباید به این راحتی از بحث خود...