عادت (۱۹۰ تصویر)

«سخت نگیر، عادت می‌کنی»همه‌ی آدمایی که این جمله رو بهم می‌گف...
۲

«سخت نگیر، عادت می‌کنی»همه‌ی آدمایی که این جمله رو بهم می‌گف...

بهره غیر اهل #تقوا از حضرات معصومین ع در حد کمتر از الف از ک...

بهره غیر اهل #تقوا از حضرات معصومین ع در حد کمتر از الف از ک...

عادت میکنی
۱

عادت میکنی

عادت میتونه یک زندان فکری بسازه..........

عادت میتونه یک زندان فکری بسازه..........

‌  اگر یکبار تسلیم شی برات یه #عادت میشه، پس هیچوقت #تسلیم_ن...
۱۹

‌  اگر یکبار تسلیم شی برات یه #عادت میشه، پس هیچوقت #تسلیم_ن...

#ازدواج_باثبات🔰اولویت همسر ،باعث #ازدواج_محکم و با ثبات💥اگر ...

#ازدواج_باثبات🔰اولویت همسر ،باعث #ازدواج_محکم و با ثبات💥اگر ...

میتوان عادت های بد زندگی را بلاخره تغییر داد.

میتوان عادت های بد زندگی را بلاخره تغییر داد.

رابطه درست

رابطه درست

اگر توانِ ماندنت نیستکسی را در #آغوش نگیرکه #سکوت می کندتا ص...

اگر توانِ ماندنت نیستکسی را در #آغوش نگیرکه #سکوت می کندتا ص...

#تو#بمن#عادت#کرده#ای#و#این#چیز#خوبی#نیست#برای#من#عادت#مریض#م...

#تو#بمن#عادت#کرده#ای#و#این#چیز#خوبی#نیست#برای#من#عادت#مریض#م...

#حساب_کتاب  ✍ زن، ستونِ خانه است، اگر مراقب نباشید؛  ناگهان ...

#حساب_کتاب ✍ زن، ستونِ خانه است، اگر مراقب نباشید؛ ناگهان ...

#عادت#تنهایی#دل_گرفته#مهربانی#انسانیت

#عادت#تنهایی#دل_گرفته#مهربانی#انسانیت

همیشه اولین #شکست، سخت ترین شکست است..بعدش به آن #عادت می کن...

همیشه اولین #شکست، سخت ترین شکست است..بعدش به آن #عادت می کن...

از #کفر من تا #دین، تو #راهی به جز #تردید نیست#دلخوش به #فان...
۱۵

از #کفر من تا #دین، تو #راهی به جز #تردید نیست#دلخوش به #فان...

اندکی تفکر

اندکی تفکر