طلیس (۳۹ تصویر)

مستر لاو......  #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی
۲

مستر لاو...... #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

ازجمله استوری های عشق جان.... :smiling_face_with_heart-shape...

ازجمله استوری های عشق جان.... :smiling_face_with_heart-shape...

پیج طلیسمون قدیم ندیما:face_with_tears_of_joy::face_with_tea...

پیج طلیسمون قدیم ندیما:face_with_tears_of_joy::face_with_tea...

من سخ گیرم...  #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی #اقای_لبخند_ایران

من سخ گیرم... #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی #اقای_لبخند_ایران

:face_with_tears_of_joy: :face_with_tears_of_joy: :face_with...

:face_with_tears_of_joy: :face_with_tears_of_joy: :face_with...

من مهربونم نمیتونم برونم از خودم کسیو یاد نمیگیرم از تو بیتف...

من مهربونم نمیتونم برونم از خودم کسیو یاد نمیگیرم از تو بیتف...

حالا ک من کور شدم دور شدم از خودمدیگه ی ذره غصه خوب.... نمیگ...

حالا ک من کور شدم دور شدم از خودمدیگه ی ذره غصه خوب.... نمیگ...

درس تویی من غلطم منی ک حرفات تو کتم نمیره چون دلم گیره.... ب...

درس تویی من غلطم منی ک حرفات تو کتم نمیره چون دلم گیره.... ب...

زندگیتو کن دلت هرجاهسهرچقدرم ک دلت تنها بودمن تو حالی توروتر...

زندگیتو کن دلت هرجاهسهرچقدرم ک دلت تنها بودمن تو حالی توروتر...

ی تیکه از اهنگ عشقی بگو ن....  #بگو_ن #علیرضاطلیسچی #طلیسچی ...

ی تیکه از اهنگ عشقی بگو ن.... #بگو_ن #علیرضاطلیسچی #طلیسچی ...

مستر عشقمان......  #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

مستر عشقمان...... #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

ی دختر علیرضایی باید رزمی کار باشه...... پس ب سلامتی همه رزم...

ی دختر علیرضایی باید رزمی کار باشه...... پس ب سلامتی همه رزم...

نفسم بسته ب چشماتو دلم وصله بت فک میکردم احتیاجی نیس ولی هس ...
۲

نفسم بسته ب چشماتو دلم وصله بت فک میکردم احتیاجی نیس ولی هس ...

همیشه واسمون باش و واسمون بخونما دلی دوستت داریم ب خدا #طلیس...
۲

همیشه واسمون باش و واسمون بخونما دلی دوستت داریم ب خدا #طلیس...

با اون چشمای بسته همونیه ک ماها رو دیوونه خودش کرده این لبخن...
۲

با اون چشمای بسته همونیه ک ماها رو دیوونه خودش کرده این لبخن...

مستر عشق جان کنار پرچم ایران...  #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی
۱

مستر عشق جان کنار پرچم ایران... #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

اینم ادامه پست قبلی #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی #سخگیر
۱

اینم ادامه پست قبلی #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی #سخگیر

موزیک ویدیوی سخ گیر و حالات طلییسمون.... ادامه دارد.....  #ط...
۱

موزیک ویدیوی سخ گیر و حالات طلییسمون.... ادامه دارد..... #ط...

همی الان با دقیقه هام #دقیقه_هام #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

همی الان با دقیقه هام #دقیقه_هام #طلیس #طلیسچی #علیرضاطلیسچی

طلیس جان وقتی جلو خندشو میگیره:face_with_stuck-out_tongue_an...
۱

طلیس جان وقتی جلو خندشو میگیره:face_with_stuck-out_tongue_an...