طلاق (۶۶۶ تصویر)

یادداشت‌های مادرانه...

یادداشت‌های مادرانه...

⚖#لایو #لایو_اینستاگرام #پرسش_و_پاسخ #طلاق #وکیل_مهریه #ازدو...

⚖#لایو #لایو_اینستاگرام #پرسش_و_پاسخ #طلاق #وکیل_مهریه #ازدو...

🔹زنان #مصر_باستان از حقوق برابر با مردان برخوردار بودند. آن‌...
۶

🔹زنان #مصر_باستان از حقوق برابر با مردان برخوردار بودند. آن‌...

خیانت تنها لمس دست و بدن دیگری نیست

خیانت تنها لمس دست و بدن دیگری نیست

غیرقابل پذیرش در تمام نقاط دنیا...

غیرقابل پذیرش در تمام نقاط دنیا...

کبد چرب
۲

کبد چرب

⚖#وصیت #انحصار_وراثت #طلاق #وکیل_طلاق #طلاق_توافقی #ازدواج #...

⚖#وصیت #انحصار_وراثت #طلاق #وکیل_طلاق #طلاق_توافقی #ازدواج #...

⚖#حضانت #طلاق #وکیل_طلاق #طلاق_توافقی #ازدواج #ازدواج_دائم #...

⚖#حضانت #طلاق #وکیل_طلاق #طلاق_توافقی #ازدواج #ازدواج_دائم #...

⚖#حضانت #طلاق #وکیل_طلاق #طلاق_توافقی #ازدواج #ازدواج_دائم #...

⚖#حضانت #طلاق #وکیل_طلاق #طلاق_توافقی #ازدواج #ازدواج_دائم #...

یک رابطه دیگر به هیچ وجه راه حل نیست.

یک رابطه دیگر به هیچ وجه راه حل نیست.

انگیزه افرادمتاهل که به روابط نامشروع روی می آورند

انگیزه افرادمتاهل که به روابط نامشروع روی می آورند

⚖📚 طبق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۵۳، مرد نمی‌تواند...

⚖📚 طبق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۵۳، مرد نمی‌تواند...

زندان مهریه
۲

زندان مهریه

⚖#طلاق #وکیل_طلاق #طلاق_توافقی #ازدواج #سرپرستی #قیم  #ازدوا...

⚖#طلاق #وکیل_طلاق #طلاق_توافقی #ازدواج #سرپرستی #قیم #ازدوا...

⚖⁉️ آیا مرد می‌تواند طلا و هدایای داده شده را در ازای #مهریه...

⚖⁉️ آیا مرد می‌تواند طلا و هدایای داده شده را در ازای #مهریه...

همسرتان را  به راحتی ببخشید...

همسرتان را به راحتی ببخشید...

⚖#عده #طلاق #وکیل_طلاق #طلاق_توافقی #ازدواج #طلاق_رجعی #ازدو...

⚖#عده #طلاق #وکیل_طلاق #طلاق_توافقی #ازدواج #طلاق_رجعی #ازدو...

⚖#عده #طلاق #وکیل_طلاق #طلاق_توافقی #ازدواج #طلاق_رجعی #ازدو...

⚖#عده #طلاق #وکیل_طلاق #طلاق_توافقی #ازدواج #طلاق_رجعی #ازدو...