طفل_شش_ماهه (۲ تصویر)

هنگامی که‏ امام‏ حسین‏(ع) دچار مصیبت‏ اهل‏‌بیت‏ و فرزندان‏ خ...
۵

هنگامی که‏ امام‏ حسین‏(ع) دچار مصیبت‏ اهل‏‌بیت‏ و فرزندان‏ خ...

حرمله:پدر را بزنم یا پسر . . .؟گفت:پسر را بزن،پدر خودش می‌اف...

حرمله:پدر را بزنم یا پسر . . .؟گفت:پسر را بزن،پدر خودش می‌اف...