طب_مکمل (۲ تصویر)

خاطره دکتر خیر اندیش از حجامت رهبر انقلابآقا با گلایه گفتند ...

خاطره دکتر خیر اندیش از حجامت رهبر انقلابآقا با گلایه گفتند ...

:large_red_circle: چرا با طب ایرانی اسلامی مخالفت می کنند؟ :...
۲

:large_red_circle: چرا با طب ایرانی اسلامی مخالفت می کنند؟ :...